Đào tạo – Bộ môn Kỹ thuật Dệt may

Là một trong hai cơ sở đào tạo của Việt Nam đào tạo được cả 2 ngành Kỹ thuật Dệt và Công nghệ May, Chương trình đào tạo của Bộ môn được xây dựng và liên tục được cập nhật trên cơ sở tham khảo các trường đại học dệt may nổi tiếng trên thế giới và theo chủ trương chung của Khoa và Nhà trường.

  • Tiến sỹ: Bộ môn được phép đào tạo Tiến sỹ Ngành Công nghệ Dệt,May
  • Thạc sỹ: Chuẩn bị tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ ngành Công nghệ Dệt, May vào tháng 3 năm 2019.
  • Đại học

Là một bộ môn của khoa Cơ khí, nhưng hiện nay bộ môn đảm nhiệm đào tạo 2 ngành đại học, bao quát các lĩnh vực của dệt may, từ nguyên liệu ban đầu tới sản phẩm cuối cùng, bao gồm các ngành sau:

  1. Ngành Kỹ thuật Dệt
  • Ngành Kỹ thuật dệt dành cho các sinh viên yêu thích kỹ thuật tạo sợi vải phục vụ cho may mặc, công nghiệp và các lĩnh vực khác. Chương trình học bao gồm các kiến thức chuyên sâu về vật liệu dệt, kỹ thuật tạo sợi, vải, in nhuộm hoàn tất, quản lý điều hành sản xuất sợi dệt nhuộm và thiết bị dệt. Ngoài ra, chương trình còn có các môn tự chọn về quản lý sản xuất hiện đại, các vấn đề thời sự trong ngành dệt may như sinh thái, môi trường và các kỹ thuật vật liệu hiệu năng cao, kỹ thuật dệt tiên tiến, ứng dụng tin học trong thiết kế và vận hành công nghiệp dệt.
  • Đại Học Bách Khoa là một trong hai trường đại học hiện nay ở Việt Nam có thể đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật dệt (dệt sợi, in nhuộm hoàn tất).
  • Chương trình đào tạo mới được xây dựng và liên tục được cập nhật trên cơ sở tham khảo các trường đại học dệt may nổi tiếng trên thế giới
  • Bộ môn Kỹ thuật Dệt may có mối liên hệ chặt chẽ với các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo dệt may uy tín ở nước ngoài và các doanh nghiệp trong và ngoài nước..

    2.  Ngành Công nghệ May

–    Ngành Công nghệ may dành cho các sinh viên có sở thích và năng khiếu về kỹ thuật may công nghiệp và thời trang. Chương trình học bao gồm các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật may cơ bản và nâng cao, thiết bị may, mỹ thuật trang phục, quản lý sản xuất trong dây chuyền may công nghiệp hiện đại, ứng dụng tin học trong thiết kế và vận hành công nghiệp may. Ngoài ra, chương trình còn có các môn tự chọn về sản xuất tinh gọn, kinh doanh thời trang và quản lý dự án trong ngành may