Ban giảng dạy thực hành

I. GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN, PTN

Ban Giảng dạy thực hành tọa lạc trong nhà C1 là một đơn vị tương đương một Bộ môn thuộc khoa Cơ khí – Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh. Do yêu cầu của các môn học thực tập Cơ khí, năm 1985 một bộ phận của Manufacturing Engineening tách ra kết hợp với các xưởng liên quan thành lập nên Ban Giảng dạy thực hành. Hiện nay Ban

Giảng dạy thực hành gồm có:

 • Một Ban cơ hữu ( Ban Giảng dạy thực hành) có 12 Cán bộ giảng dạy + 01 Nhân viên
 • Xưởng Cơ khí C1: Phục vụ công tác thiết bị cho các phần thực hành. Gồm các phân xưởng:
  • Phân xưởng cắt gọt: Thực hành những phần: Nguội, Tiện, Phay, Bào.
  • Phân xưởng Gia công áp lực: Thực hành gia công áp lực.
  • Phân xưởng Hàn: Thực hành Hàn.
  • Phân xưởng Đúc: Thực hành Đúc.
 • Phòng thí nghiệm Cad/Cam – CNC – Khoa Cơ khí: Thực hành Kỹ thuật CNC

Ban Giảng Dạy thực hành là một đơn vị không quản lý ngành đào tạo, chỉ phụ trách các môn học ghép do nhiều đơn vị cùng thực hiện, phục vụ cho các chương trình đào có môn học Thực tập cơ khí.

+ Website: http://thuchanhcokhibk.synthasite.com/http://bangdth.zohosites.com/

+ E-mail: bgdthuchanh@hcmut.edu.vn

II. NHÂN SỰ

1. Nhân sự cơ hữu

Ảnh chân dung Họ tên Học hàm – Học vị Trách nhiệm Chuyên môn chính – định hướng nghiên cứu Các môn giảng dạy
Đỗ Huỳnh Nhật

 

Kỹ sư Trưởng Ban GDTH Điện công nghiệp.

Tự động hóa.

Thủy Lực Khí Nén.

Gia công Cơ Khí.

Thực tập Cơ khí Đại cương 1, 2

Thực tập Kỹ thuật chế tạo

Thực tập Công nhân

 

  Huỳnh Cảnh Thành Kỹ sư Thông tin truyền thông Cơ điện

Điều khiển tự động

Thực tập Cơ khí Đại cương 1, 2

Thực tập Kỹ thuật chế tạo

Thực tập Công nhân

 

  Nguyễn Hữu Cương Kỹ sư Kỹ thuật chế tạo

Công Nghệ Cơ Khí.

Gia Công Cắt Gọt ( Tiện, Phay, Bào,..)

Thực tập Cơ khí Đại cương 1, 2

Thực tập Kỹ thuật chế tạo

Thực tập Công nhân

 

  Văn Ngọc Hiệp Kỹ sư Công Nghệ Cơ Khí.

Gia Công Cắt Gọt ( Tiện, Phay, Bào,..)

Gia công CNC

Thực tập Cơ khí Đại cương 1, 2

Thực tập Kỹ thuật chế tạo

Thực tập Công nhân

 

  Phạm Trọng Nhân Cử nhân Trưởng phân xưởng Hàn

 

Công nghệ Cơ Khí.

Công Nghệ Hàn.

 

Thực tập Cơ khí Đại cương 1, 2

Thực tập Kỹ thuật chế tạo

Thực tập Công nhân

 

  Đặng Thành Luân Thạc sỹ Trưởng phân xưởng Đúc

 

Công nghệ Đúc.

Gia công áp lực.

Kỹ Thuật Cơ Điện Tử.

Thực tập Cơ khí Đại cương 1, 2

Thực tập Kỹ thuật chế tạo

Thực tập Công nhân

  Hồ văn Thân Kỹ sư Vật tư – Dụng cụ

Tổ trưởng Công Đoàn

Gia công cơ khí.

Kỹ Thuật Nguội.

Kỹ Thuật Thủy Lực Khí Nén

Thực tập Cơ khí Đại cương 1, 2

Thực tập Kỹ thuật chế tạo

Thực tập Công nhân

  Lâm Đào Anh Vũ Kỹ sư Trưởng xưởng cắt gọt Kỹ Thuật Chế Tạo.

 

Thực tập Cơ khí Đại cương 1, 2

Thực tập Kỹ thuật chế tạo

Thực tập Công nhân

Châu Hoàng Liên Sơn ThS Điện công nghiệp.

Tự động hóa.

Thủy Lực Khí Nén.

Gia công Cơ Khí.

Thực tập Cơ khí Đại cương 1, 2

Thực tập Kỹ thuật chế tạo

Thực tập Công nhân

 

2. Cán bộ đã từng công tác

Ảnh Chân dung

 

Họ Tên Học Hàm- Học vị Trách Nhiệm Chuyên Môn

 

  Dư Văn Rê Kỹ Sư Kỹ Thuật  chế tạo

Kỹ thuật Thủy lực Khí Nén.

  Nguyễn Văn Phẩm Kỹ Sư Kỹ Thuật  chế tạo

 

  Huỳnh Quang Thành

 

Kỹ Sư Kỹ Thuật  chế tạo

 

  Trần Ngọc Hải Kỹ Sư Kỹ Thuật  chế tạo

 

  Hà Xuân Cờ

 

Kỹ Sư Kỹ Thuật  chế tạo

 

Lâm Gia Huấn Kỹ Sư Kỹ Thuật  chế tạo

 

III. ĐÀO TẠO

Đảm trách giảng dạy những môn học thực hành cơ khí cho các chương trình đào tạo ở các Khoa: Khoa Cơ khí, Khoa Kỹ thuật Giao Thông.

 • Hệ đại học chính quy
 • Hệ đại học tại chức

Nội dung thực hành đang giảng dạy:

 • Thực tập cơ khí đại cương
  • Cho các ngành học Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật giao thông.
 • Thực tập Công nhân
  • Cho ngành học Kỹ thuật chế tạo.
STT Tên môn học Mã MH Cao học Đại học
CQ TC
1 Thực tập Cơ khí Đại cương 1 ME1013 X  X
2 Thực tập Cơ khí Đại cương 2 ME2087  X X
3 Thực tập Cơ khí Đại cương 1 ME1005 X
4 Thực tập Công nhân ME2119  X

 

IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng nghiên cứu

 • Các đề tài đã thực hiện

– Cấp Nhà nước : …………. – Cấp Thành phố: …01…….. – Cấp Bộ : …………………. – Cấp Trường :

 • Danh sách các đề tài:
Tên đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý Kinh phí duyệt (Triệu đồng) Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ngày nghiệm thu Xếp loại Gia hạn Ghi chú
Tự động hóa máy dệt kim đan ngang phẳng. Huỳnh văn Trí – Dư văn Rê Thành phố 50 2002 Khá  
 • Bài báo – Hội nghị
DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TOÀN VĂN TRÊN KỶ YẾU HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
Năm Thông tin Hội nghị Tên bài báo Tên các tác giả Tác giả thuộc VNU Bài báo là sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số đề tài/dự án) Thuộc lĩnh vực
Tên Hội nghị Thời gian, nơi tổ chức
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
II. Hội nghị trong nước
2002 Hội nghị khoa học Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM lần thứ 8 25-26/4/2002 Cơ cấu thủy lực phỏng sinh học Dư văn Rê Dư văn Rê Nghiên cứu tự do Cơ sinh

(Biomechanics)

V. TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH

TT Tên sách Tên nhà xuất bản Năm xuất bản Tên tác giả Tên đồng tác giả (nếu có) Sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số) Bút danh (nếu có)
Ngoài nước Trong nước
1 Tài liệu Kỹ thuật học thực tập Cơ khí đại cương   NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2008 Dư văn Rê