Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PGS.TS. Bùi Trọng Hiếu – Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa

Lãnh đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng khoa trong trường đại học; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM và các lãnh đạo cấp trên về mọi mặt hoạt động của Khoa.

– Trực tiếp chỉ đạo và quản lý công tác:
+ Tổ chức – nhân sự.
+ Tài chính, cơ sở vật chất.
+ Thi đua – khen thưởng.
+ Phát triển đào tạo.
+ Đoàn thể.
+ Dự án đầu tư.
+ Triển khai thực hiện chiến lược, định hướng phát triển Khoa.

Email: hieubt@hcmut.edu.vn

TS. Phạm Minh Tuấn – Phó Trưởng Khoa

Phụ trách công tác:
+ Đào tạo đại học các hệ.
+ Đào tạo sau đại học.
+ Thực hành – Thí nghiệm.
+ Khảo thí – Bảo đảm Chất lượng.

Email: pminhtuan@hcmut.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Quốc Chí – Phó Trưởng Khoa

Phụ trách công tác:
+ Khoa học và công nghệ.
+ Quan hệ quốc tế, quan hệ doanh nghiệp.
+ Thoả thuận hợp tác (MOU) giữa khoa với đối tác.
+ Dự toán mua sắm, sửa chữa thiết bị.
+ Cựu sinh viên.
+ Triển khai thực hiện chiến lược, định hướng phát triển Khoa.

Email: nqchi@hcmut.edu.vn

TS. Phạm Quang Trung – Phó Trưởng Khoa

Phụ trách công tác:
+ Sinh viên, giáo viên chủ nhiệm.
+ Quản trị thương hiệu – Truyền thông, tổ chức sự kiện.
+ ISO.
+ Quản lý website của Khoa.
+ Báo cáo, thống kê số liệu.
+ Tuyển sinh (tư vấn, tiếp đoàn học sinh tham quan,…).
+ Văn phòng Khoa.

Email: quangtrung@hcmut.edu.vn

 

* Các Phó Trưởng khoa giúp Trưởng khoa chỉ đạo, thực hiện các công tác được Trưởng khoa phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Đối với các công việc, vấn đề quan trọng và bất thường, Phó Trưởng khoa cần báo cáo và xin ý kiến của Trưởng khoa trước khi quyết định. Khi cần thiết, Trưởng khoa sẽ trực tiếp tham gia chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Phó Trưởng khoa./.

 

CÔNG ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ

Phó chủ tịch công đoàn trường, Phó bí thư chi bộ Khoa Cơ khí, Chủ tịch công đoàn Khoa Cơ khí

PGS.TS Phan Thị Mai Hà

Email: ptmaiha@hcmut.edu.vn

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

TS. Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

Email: nguyennvp@hcmut.edu.vn

Chủ nhiệm bộ môn Thiết bị & Công nghệ Vật liệu cơ khí

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

Email: haint@hcmut.edu.vn

Chủ nhiệm Bộ môn Cơ điện tử

TS. Phùng Trí Công

Email: ptcong@hcmut.edu.vn

Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế máy

TS. Nguyễn Vũ Thịnh

Email: vuthinh.n@hcmut.edu.vn

Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật dệt may

TS. Lê Song Thanh Quỳnh

Email: lstquynh@hcmut.edu.vn

Chủ nhiệm bộ môn Chế tạo máy

TS. Trần Hải Nam

Email: namth@hcmut.edu.vn

Chủ nhiệm bộ môn  Kỹ thuật Máy xây dựng & Nâng chuyển

PGS.TS. Lưu Thanh Tùng

Email: ttluu@hcmut.edu.vn

Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh

TS. Hà Anh Tùng

Email: ha-tung@hcmut.edu.vn

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM CẤP KHOA, TRƯỞNG BAN, TRƯỞNG XƯỞNG

Trưởng phòng thí nghiệm Đo lường

TS. Bành Quốc Nguyên

Email: bqnguyen@hcmut.edu.vn

Trưởng phòng thí nghiệm CAD/CAM

TS. Huỳnh Hữu Nghị

Email: hhnghi@hcmut.edu.vn

Trưởng phòng thí nghiệm Công nghệ tạo hình và Xử lý vật liệu

TS. Nguyễn Hải Đăng

Email: nhdang@hcmut.edu.vn

Trưởng phòng thí nghiệm Tự động hóa và sản xuất

TS. Trần Việt Hồng

Email: tvhong@hcmut.edu.vn

Trưởng ban giảng dạy thực hành

TS. Đỗ Huỳnh Nhật

Email: dohuynhat@hcmut.edu.vn

Trưởng xưởng Cơ Khí

GVC.ThS. Phan Hoàng Long

Email: phlong@hcmut.edu.vn

 

Trưởng PTN Công nghệ Thiết kế và Gia công Tiên tiến

PGS.TS. Trần Thiên Phúc

Email: ttphuc.rectie@hcmut.edu.vn

 

BÍ THƯ ĐOÀN KHOA, BÍ THƯ CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA

Bí thư đoàn khoa Cơ khí

ThS. Huỳnh Hữu Đức

Email: duchh@hcmut.edu.vn 

Bí thư chi đoàn cán bộ

Võ Đình Khải

Email: vodinhkhai@hcmut.edu.vn