Cơ cấu tổ chức

Nhân sự

Khoa hiện nay có khoảng trên 100 cán bộ bao gồm giáo sư, phó giáo sư, giảng viên, giảng viên chính, nghiên cứu viên, kỹ sư, chuyên viên.

Ngoài ra Khoa cũng có những cộng tác viên tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngắn hạn, các nghiên cứu sinh làm việc theo các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi chính phủ và công nghiệp.

Ban lãnh đạo

TT Họ tên HH / HV Trách nhiệm Liên lạc
Ban chủ nhiệm Khoa
1 Bùi Trọng Hiếu PGS.TS. Trưởng Khoa, phụ trách: Tổ chức; Chiến lược phát triển Khoa;Công tác đoàn thể;Tài chính; Cơ sở vật chất;Công tác đào tạo Sau đại học và phát triển đào tạo hieubt@hcmut.edu.vn
2 Phạm Quang Trung GVC.TS. P.Trưởng Khoa phụ trách Đào tạo đại học các hệ;Triển khai chương trình, dự án đào tạo;Thực hành – Thí nghiệm, Đảm bảo Chất lượng. quangtrung@hcmut.edu.vn
3 Trần Đại Nguyên GVC.ThS. P.Trưởng Khoa phụ trách Quản lý sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, website Khoa;Quan hệ doanh nghiệp; Văn phòng Khoa, ISO; Quảng bá hình ảnh khoa, tổ chức sự kiện trong khoa trandainguyen@hcmut.edu.vn
Ban chủ nhiệm Bộ môn
1 Đỗ Ngọc Hiền PGS.TS. Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp  hienise@hcmut.edu.vn
2 Nguyễn Quốc Chí PGS.TS. Chủ nhiệm Bộ môn Cơ điện tử  nqchi@hcmut.edu.vn
3 Nguyễn Thanh Hải GV.TS Chủ nhiệm bộ môn Thiết bị & Công nghệ Vật liệu cơ khí  haint@hcmut.edu.vn
4 Bùi Trọng Hiếu PGS.TS Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế máy hieutkm@gmail.com
5 Bùi Mai Hương PGS.TS Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật dệt may  bmhuong@hcmut.edu.vn
6 Hà Anh Tùng GVC.TS Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh  xingau2000@yahoo.com
7 Lưu Thanh Tùng PGS.TS Chủ nhiệm bộ môn  KT Máy xây dựng & Nâng chuyển ttluu@hcmut.edu.vn
8 Hồ Triết Hưng GV.TS Chủ nhiệm bộ môn Chế tạo máy  hthung@hcmut.edu.vn
Trưởng Phòng thí nghiệm cấp Khoa  và  Trưởng Ban, Xưởng
1 Bành Quốc Nguyên GV.  TS Trưởng phòng thí nghiệm Đo lường bqnguyen@hcmut.edu.vn
2 Huỳnh Hữu Nghị GV.ThS Trưởng phòng thí nghiệm CAD/CAM hhnghi@hcmut.edu.vn

 

3 Nguyễn Hải Đăng GV.TS Trưởng phòng thí nghiệm Công nghệ tạo hình và Xử lý vật liệu vnnhdang@gmail.com
4 Phùng Trí Công TS Trưởng phòng thí nghiệm Tự động hóa và sản xuất ptcong@hcmut.edu.vn
5 Đỗ Huỳnh Nhật GV.KS Trưởng ban giảng dạy thực hành  nhat04299@gmail.com
6 Trần Anh Sơn PGS.TS Trưởng xưởng Cơ Khí tason@hcmut.edu.vn