Nguồn lực

Cơ sở vật chất

Để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Khoa Cơ Khí được trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, xuởng, thư viện, hội trường.

Phòng thí nghiệm trực thuộc khoa

 • PTN CADCAM
 • PTN Đo lường
 • PTN Điều khiển và tự động hóa
 • PTN Công nghệ ạo hình và xử lý vật liệu
 • Thư viện Khoa
 • Xưởng cơ khí
 • Hội trường B11 và phòng chuyên đề
 • Phòng không gian CDIO

Phòng thí nghiệm trực thuộc bộ môn

 • PTN Thiết kế máy
 • PTN Chế tạo máy
 • PTN Thiết bị & công nghệ vật liệu cơ khí
 • PTN Kỹ thuật dệt may
 • PTN Công nghệ nhiệt lạnh
 • PTN Kỹ thuật máy xây dựng & nâng chuyển
 • PTN Cơ điện tử
 • PTN Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 Chứng nhận chất lượng