Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh thuộc khoa Cơ Khí trường Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 22/01/2002. Tiền thân của bộ môn là Trung Tâm Nghiên Cứu Thiết Bị Nhiệt và Năng Lượng Mới thành lập từ năm 1986 cũng như trước đó là Bộ môn Cơ Lưu Chất – Nhiệt thành lập năm 1975 dựa trên cơ sở từ một số Thầy có cùng chuyên môn trong lãnh vực Nhiệt lạnh của Học viện Kỹ thuật Phú Thọ kết hợp với một số Thầy từ miền Bắc mới chuyển vào. Trải qua lịch sử phát triển lâu dài, Bộ môn hiện nay đang quản lý chương trình đào tạo Đại học ngành Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh), chương trình Thạc sĩ ngành Kỹ thuật nhiệt và chương trình Tiến sĩ ngành Công nghệ và thiết bị nhiệt. Các lĩnh vực chuyên môn của bộ môn bao gồm: nhiệt công nghiệp, trung tâm nhiệt điện, kỹ thuật sấy, kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, bộ môn đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt của Bộ môn đã đạt được chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA vào năm 2018.

  • Một số hình ảnh tiêu biểu của đơn vị.

Hình 1: Mặt tiền Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh tại Tòa nhà B5

Hình 2: Đội ngũ giảng viên của Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh (Năm 2017)

Hình 3: Trang thiết bị thực hành/thí nghiệm của Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

Hình 4: Tổ chức Hội thảo Quốc tế về nghiên cứu khoa học

Hình 5: Hoạt động trao học bổng thường niên cho sinh viên

Hình 6: Hoạt động ký kết hợp tác với doanh nghiệp

Hình 7: Tham quan và tư vấn cho doanh nghiệp

Hình 8: Lễ chào đón tân sinh viên ngành Nhiệt khoá K2017 và K2018

Hình 9: Giải bóng đá sinh viên ngành Kỹ thuật Nhiệt “HRE Energy Cup” lần 1