Các môn học – Bộ môn Thiết kế máy

  • Bậc Cao học:
STT Tên môn học Mã MH
1 Động lực học 025153
2 Các phương pháp tính nâng cao 025180
3 Vật liệu Composite nâng cao 025179
4 Thiết kế tối ưu và qui hoạch thực nghiệm 025154
5 Thiết kế và phát triển sản phẩm 025181
6 Thiết kế và phân tích cơ cấu nâng cao 025220
7 Thiết kế và phân tích theo độ tin cậy 025182
  • Bậc Đại học:
Môn học bắt buộc Môn học tự chọn
Nguyên lý máy (ME1015 – ME2003)

Vẽ Kỹ thuật cơ khí (ME2089)

Phương pháp số (ME2091)

Chi tiết máy (ME2007)

Thí nghiệm cơ học máy (ME2117)

Thực hành tự động hóa thiết kế (ME3145)

Đồ án thiết kế (ME3139)

Đồ án hệ thống truyền động (ME3145)

Cơ học máy (ME2101)

Cơ sở thiết kế máy (ME2129)

 

 

Phương pháp phần tử hữu hạn (ME3025)

Mô hình hóa hình học & mô phỏng (ME3027)

Quá trình thiết kế kỹ thuật (ME3123)

Tối ưu hóa & Quy hoạch thực nghiệm (ME3215)

Kỹ thuật tạo dáng công nghiệp (ME3217)

Dao động kỹ thuật (ME3219)

Thiết kế hệ thống cơ khí (ME4003)

Động lực học cơ hệ (ME4009)

TK khuôn trên hệ tích hợp CAD-CAE (ME4459)

Phân tích & tối ưu kết cấu (ME4463)

Kỹ thuật độ tin cậy (ME4465)

Tính toán cơ học & kết cấu máy (ME4467)