Đào tạo – Bộ môn KT máy XD và nâng chuyển

 1/ Đào tạo Sau đại học:

 Đào tạo tiến sỹ chuyên ngành máy xây dựng và thiết bị nâng chuyển. Các nghiên cứu sinh sẽ nghiên cứu sâu về các thiết bị nâng chuyển, động học và động lực học.

–  Đào tạoThạc sỹ: chuyên ngành quản lý và kỹ thuật nâng vận chuyển.

2/ Hệ đại học chinh quy:

Đào tạo kỹ sư cơ khí chuyên ngành máy xây dựng và thiết bị nâng chuyển:

+ Thiết kế mới hoặc thiết kế cải tiến các máy và thiết bị xây dựng.

+ Tổ chức khai thác hiệu quả máy xây dựng.

+ Sử dụng , sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật máy xây dựng.

+ Đào tạo thường xuyên theo yêu cầu.

Đào tạo công nhân vận hành thiết bị nâng vận chuyển:

+ Đào tạo công nhân lái cẩu, xáng guồng,cầu trục,cổng trục, cần cẩu tháp.

+ Đào tạo công nhân bảo trì thang máy.

+ Đào tạo chuyên gia sử dụng thiết bị nâng trên công trình biển.

+ Đào tạo tư vấn giám sát các thiết bị công trình và thiết bị công nghiệp.

+ Đào tạo công nhân sử dụng máy xây dựng các loại:máy xúc ,máy ủi…

+ Đào tạo công nhân sử dụng vận hành an toàn các thiết bị nâng và xây dựng.

4. Nghiên cứu khoa học: Thiết kế chế tạo thiết bị phục vụ nghành xây dựng nâng chuyển