Hợp tác – Bộ môn Chế tạo máy

Hợp tác trong nước

 • Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
 • Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.
 • Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM.
 • Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long.
 • Trường Đại học Cần Thơ.
 • Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
 • Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phát Tiến.
 • Công ty TNHH Bosch Việt Nam.
 • Công ty Makino Vietnam Co., Ltd.
 • Công ty Cơ khí Duy Khanh.
 • Công ty Cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân.
 • Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật sản xuất An Hạ.
 • Công ty TNHH Chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt.
 • Công ty TNHH Chế tạo Thiết bị công nghiệp TTQ.
 • Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch Vụ Cảng Sài Gòn.
 • Công ty TNHH Chế tạo máy Dược phẩm Tiến Tuấn.

Hợp tác nước ngoài

 • Faculty of Mechanical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), Taiwan.
 • School of Mechanical Engineering, University of Ulsan (UOU), Korea.
 • Korea Construction Equipment Technology Institute (KOCETI), Korea.
 • University of South Eastern Norway (USN), Norway.
 • Công ty TNHH MTV SMC Việt Nam.
 • Nidec Tosok Vietnam.
 • Thermtrol Vietnam Co., Ltd.