Hợp tác – Bộ môn Thiết kế máy

Bộ môn có mối quan hệ với nhiều Công ty, Nhà máy và Xí nghiệp cơ khí. Điều này giúp cho các sinh viên năm cuối tìm được nơi thực tập tốt nghiệp để nâng cao kiến thức thực tế.

 • Nhà máy cơ khí VINAPRO (Biên Hòa)
 • Xí nghiệp Cơ khí giống cây trồng
 • Xí nghiệp Pin 1/5
 • Xí nghiệp Cơ khí ngành in
 • Xí nghiệp Bia Sài gòn
 • Xí nghiệp Giấy Mai Lan
 • Công ty Cơ khí Nam Trung
 • Công ty Cơ khí nhựa Bình Đông Hưng
 • Công ty Thực phẩm VIFON.
 • Công ty Unilever

Ngoài ra, bộ môn đã và đang chuẩn bị đề cương, tài liệu giáo trình để tổ chức các lớp đào tạo thường xuyên/ngắn hạn cho các sinh viên và cán bộ kỹ thuật ở các công ty, nhà máy:

 • Thiết kế cơ khí với AutoCAD
 • Thiết kế sản phẩm với Inventor, SolidWorks, Creo, Unigraphics
 • Mô phỏng động/động lực học với Inventor, SolidWorks, Creo, Unigraphics
 • Phân tích phần tử hữu hạn cơ bản và nâng cao trên ANSYS
 • Sử dụng ANSYS trong thiết kế tối ưu kết cấu
 • Sử dụng Matlab trong tính toán thiết kế cơ khí