Sách xuất bản – Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

Sách xuất bản

TT Tên sách Tên nhà xuất bản Năm xuất bản Tên tác giả Tên đồng tác giả (nếu có)
Ngoài nước Trong nước
Tóm tắt lý thuyết và bài tập bơm ly tâm và đường ống   ĐHQG TP.HCM 2016 Nguyễn Minh Phú
2. Công nghệ lạnh và điều hòa không khí   ĐHQG

TP.HCM

2014 Bùi Ngọc Hùng
3. Cơ sở truyền nhiệt và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt   ĐHQG

TP.HCM

2013 Hoàng Đình Tín
4. Ứng dụng năng lượng mặt trời để đun nước nóng và sản xuất nước ngọt từ nước biển   ĐHQG TP.HCM 2012 Hoàng Đình Tín  Hoàng Thị Nam Hương
5. Nhiệt Công Nghiệp (tái bản lần 2)   ĐHQG TP.HCM 2011 Hoàng Đình Tín
6. Giáo trình kỹ thuật điều hòa không khí   ĐHQG TP.HCM 2010 Lê Chí Hiệp
7. Tiềm năng và phương hướng khai thác các dạng năng lượng tái tạo ở Việt Nam   Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư 2009 Lê Chí Hiệp
8. Bài tập nhiệt động lực học và Truyền nhiệt   ĐHQG TP.HCM 2008 Hoàng Đình Tín Hoàng Thị Nam Hương
9. Giáo trình Turbine hơi nước và turbine khí   ĐHQG TP.HCM 2007 Nguyễn Văn Tuyên
10. Nguyên lý tự động điều khiển hệ thống thiết bị lạnh và điều hòa không khí   ĐHQG TP.HCM 2007 Hoàng Đình Tín Hoàng Chí Thành

Huỳnh Ngọc Dương

11. Máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hoà không khí    ĐHQG TP.HCM 2004 Lê Chí Hiệp
12. Kỹ thuật điều hoà không khí (in lần thứ 5)   KHKT 2001 Lê Chí Hiệp
13. Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt   KHKT 2001 Hoàng Đình Tín
14. Cơ sở truyền nhiệt   ĐHQG TP.HCM 2001 Hoàng Đình Tín
15. Nhiệt công nghiệp   ĐHQG TP.HCM 2001 Hoàng Đình Tín
16. Nhà máy nhiệt điện   ĐHQG TP.HCM 1998 Trần Thanh Kỳ
17. Nhiệt động lực học kỹ thuật ĐHQG TP.HCM 1997 Hoàng Đình Tín – Lê Chí Hiệp
18. Bài tập nhiệt động lực học và truyền nhiệt   Giáo Dục 1996 Hoàng Đình Tín – Bùi Hải
19. Máy lạnh   Giáo Dục 1994 Trần Thanh Kỳ
20. Thiết kế lò hơi   ĐHQG TP.HCM 1990 Trần Thanh Kỳ