Công đoàn Khoa Cơ khí

BCH CÔNG ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

STT Họ và tên Chức vụ
 1 Phan Thị Mai Hà Chủ tịch
 2 Thân Trọng Khánh Đạt Phó Chủ tịch
 3 Lương Thanh Nhật Ủy viên
4 Huỳnh Cảnh Thành Ủy viên
5 Vương Tú Trân Ủy viên

TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
 1 Thân Trọng Khánh Đạt  TTCĐ  BM Thiết kế máy
 2 Phan Hoàng Long  TTCĐ  BM Chế tạo máy
 3 Lê Đức Hạnh  TTCĐ  BM Cơ Điện tử
4 Trịnh Thị Kim Huệ  TTCĐ  BM Kỹ thuật Dệt May
 5 Bùi Duy Khanh  TTCĐ  BM Thiết bị và CNVL Cơ khí
 6 Nguyễn Văn Hạnh  TTCĐ BM Công nghệ Nhiệt lạnh
 7 Huỳnh Cảnh Thành  TTCĐ Ban Giảng dạy Thực hành
 8 Nguyễn Minh Dương  TTCĐ Phòng TN và Văn Phòng Khoa CK
 9 Nguyễn Thị Hoàng Yến  TTCĐ  Phòng TN Trọng điểm ĐHQG Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống
 10 Lương Văn Tới TTCĐ  BM Kỹ thuật Máy xây dựng và nâng chuyển
 11 Nguyễn Hữu Phúc TTCĐ  BM Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp