Công đoàn Khoa Cơ khí

BCH CÔNG ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Liên lạc
 1 Ths Nguyễn Lê Quang Chủ tịch
 • Phụ trách chung.
 • Công tác tổ chức, tuyên huấn Công đoàn.
 • Tham gia các HĐ tuyển dụng,TĐ,KT,KL.
 • Công tác phát triển Đảng.

 

nlquang@hcmut.edu.vn

 

 2 TS Phan Thị Mai Hà  Ủy viên
 • Công tác Nữ công.
 • Tổ chức các sự kiện.
 • Công tác thăm hỏi.

 

 ptmaiha@hcmut.edu.vn

 

 3 Ths Lương Văn Tới  Ủy viên
 • Công tác ATVSLĐ-PCCN.
 • Công tác phong trào, Văn thể mỹ
 • Công tác thăm hỏi.

 

luongtoitt@hcmut.edu.vn

 

 4  

Ths Huỳnh Hữu Nghị

 Ủy viên
 •  Công tác phong trào, Văn thể mỹ
 • Công tác chuyên môn.
 • Công tác cập nhật thông tin,báo cáo.

 

hhnghi@hcmut.edu.vn
 5 CN Vương Tú Trân  

Ủy viên

 

 •  Công tác Nữ công.
 • Công tác thông tin.
 • Quản lý sổ sách.
 • Thu chi quỹ Công đoàn.

 

 vttran@hcmut.edu.vn

 

TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ NHIỆM KỲ 2018 -2023

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Liên lạc
 1  

Ths Vũ Phan Như Thiện

 TTCĐ  BM Thiết kế máy  thienvnp@yahoo.com
 2  

Ths Trần Vũ An

 TTCĐ  BM Chế tạo máy vuanco.vn@gmail.com
 3  

TS Lê Đức Hạnh

 TTCĐ  BM Cơ Điện tử  ldhanh@hcmut.edu.vn
4  

Ths Trịnh Thị Kim Huệ

 TTCĐ  BM Kỹ thuật Dệt May kimhue249@yahoo.com
 5  

KS Bùi Duy Khanh

 TTCĐ  BM Thiết bị và CNVL Cơ khí buiduykhanhck09@gmail.com

 

 6  

KS Nguyễn Văn Hạnh

 TTCĐ BM Công nghệ Nhiệt lạnh  nguyenvanhanh@hcmut.edu.vn
 7  

KS Hồ Văn Thân

 TTCĐ Ban Giảng dạy Thực hành hovanthan@hcmut.edu.vn
 8  

KS Bùi Anh Quốc

 TTCĐ  

Phòng TN và Văn Phòng Khoa CK

 

anhquoc2802@gmail.com

 

 

 9  

CN Huỳnh Thị Thanh Trúc

 TTCĐ  Phòng TN Trọng điểm ĐHQG Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống thanhtruc@dcselab.edu.vn

 

 10  Ths Lương Văn Tới UVBCH

TTCĐ

 BM Kỹ thuật Máy xây dựng và nâng chuyển luongtoitt@hcmut.edu.vn
 11 TS Phan Thị Mai Hà UVBCH

TTCĐ

 BM Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp ptmaiha@hcmut.edu.vn