Bộ môn Kỹ thuật dệt may

GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Kỹ thuật Dệt may có tiền thân là bộ môn Cơ Dệt thuộc Khoa Cơ Khí, được thành lập vào năm 1977. Nhiệm vụ của bộ môn Kỹ thuật Dệt may là đào tạo nhân lực có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao cho ngành Dệt May tại thành phố Hồ Chí Minh và các cụm công nghiệp Dệt May phía Nam.

Về đội ngũ cán bộ giảng dạy, Bộ môn kỹ thuật Dệt may có tổng cộng 16 GV. Trong đó số GV có trình độ sau đại học chiếm 75% (4 Tiến sỹ, 9 Thạc sỹ)

Dệt may Hội ngộ, sự kiện nổi bật của Bộ môn Kỹ thuật Dệt may năm 2013

Bộ môn Kỹ thuật dệt may đã và đang sẵn sàng đón chờ cơ hội đào tạo và phát triển mới khi đầu tư dệt may vào Việt Nam đang tăng nhanh đón chờ Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức, là niềm tin của cán bộ và sinh viên vì sự phát triển bền vững của ngành trong tương lai.