Các hướng nghiên cứu – Bộ môn KT máy XD và nâng chuyển

Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng của bộ môn theo các hướng sau:

– Nghiên cứu về những vấn đề trong điều khiển tối ưu hoá trong máy xây dựng và nâng chuyển.

– Nghiên cứu về công nghệ và thiết bị gia cố nền móng bằng phương pháp rung va, cọc ép, cọc nhồi.

– Nghiên cứu về kỹ thuật rung và các thiết bị ứng dụng rung động trong máy xây dựng.

– Nghiên cứu về thiết bị cỡ nhỏ để nạo vét, đào mới kinh rạch phục vụ nuôi trồng thủy sản, thủy lợi nội đồng.

– Nghiên cứu về công nghệ chế tạo máy trục, thang máy, thang cuốn ở trong nước.

– Nghiên cứu về các máy và thiết bị vận chuyển liên tục, dụng cụ làm hàng để cơ giới hóa công tác bốc xếp hàng ở các bến cảng và xí nghiệp.

– Nghiên cứu về khai thác và bảo trì nâng cao hiệu quả sử dụng máy.

– Nghiên cứu xây dựng các phần mềm về thiết kế chế tạo cầu cổng trục các loại.

– Nghiên cứu thiết kế chế tạo cần cẩu tháp.

– Nghiên cứu kỹ thuật rung động trong vấn đề giảm chấn cho thiết bị.

– Nghiên cứu kỹ thuật và điều khiển trong các thiết bị làm hàng.

– Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy phân ly.

– Nghiên cứu thiết kế khả năng chế tạo các thiết bị nâng trong nước với giá thanh hạ như các loại cầu trục, cổng trục, cần cẩu cỡ nhỏ, các lọai cần trục tháp.

– Ứng dụng kỹ thuật rung trong các thiết bị xây dựng như các thiết bị đóng cọc.

– Nghiên cứu những vấn đề về dao động để ứng dụng trong máy xây dựng, các thiết bị  rung trong chế tạo vật liệu xây dựng, trong tạo hình cấu kiện.

– Nghiên cứu, chế tạo các thiết bị san, rải, đầm lèn và làm phẳng bề mặt bê tông.

– Nghiên cứu khả năng thiết kế chế tạo một số thiết bị trong dây chuyền sản xuất xi măng thay vì nhập ngoại.