Danh sách các đề tài nghiên cứu – Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

Danh sách các đề tài nghiên cứu gần đây

Trong thời gian qua, Bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp bộ và cấp trường được nghiệm thu và đánh giá tốt.

TT Tên đề tài Chủ trì/Tham gia
1. Decentralized Renewable Energy Systems for Isolated Communities (Dự án hợp tác khoa học quốc tế, NICOP-ONRG, Mỹ) (2015-2018). Lê Chí Hiệp (Chủ trì)

Hà Anh Tùng (Tham gia)

2. Thiết kế và chế tạo hệ thống kiểm tra nhiệt độ điểm mù của nhiên liệu sinh học (Đề tài cấp trường, 2017-2018) Hà Anh Tùng (Chủ trì)
3. Mô tả toán học và viết chương trình tính toán hệ thống máy lạnh Ejector (Đề tài cấp trường, 2017-2018). Lê Chí Hiệp (Chủ trì)
4. Thiết kế và chế tạo hệ thống vệ sinh tự động cho trang trại bò sữa quy mô hộ gia đình (Đề tài cấp Sở, 2016-2017) Hà Anh Tùng (Tham gia)
5. Nghiên cứu chế tạo động cơ Stirling công suất 500W (Đề tài cấp Sở, 2015 -2017). Hà Anh Tùng (Chủ trì)
6. Nghiên cứu xác định một số đặc tính kỹ thuật của bộ trao đổi nhiệt compact ứng dụng trong máy điều hòa không khí cỡ nhỏ làm việc với môi chất lạnh CO2 (Đề tài cấp Sở, đã nghiệm thu năm 2017). Lê Chí Hiệp (đồng chủ trì)
7. Xây dựng quy trình sửa chữa máy nén lạnh loại ly tâm không dầu (Đề tài hợp tác với doanh nghiệp, đã nghiệm thu năm 2017). Bùi Ngọc Hùng (Chủ trì)
8. Đánh giá hiệu quả năng lượng chu trình sản xuất nước đá khô CO2 kết hợp máy lạnh hấp thụ (Đề tài cấp trường, đã nghiệm thu năm 2016). Nguyễn Minh Phú (Chủ trì)
9. Dự án phát triển năng lượng tái tạo tại Châu Á (Dự án ODA/UNESCO, đã nghiệm thu năm 2016). Lê Chí Hiệp (Chủ trì)
10. Máy khử ẩm trong không khí bằng phương pháp làm lạnh (Đề tài hợp tác với doanh nghiệp, đã nghiệm thu năm 2016). Bùi Ngọc Hùng (Chủ trì)
11. Sản xuất nước nóng mặt trời bằng ống nhiệt trọng trường loại tách dòng độc lập (Đề tài AUN-SeedNET, đã nghiệm thu 2015). Lê Chí Hiệp (Chủ trì)
12. Thiết kế và chế tạo collector mặt trời tấm phẳng giá rẻ sử dụng tấm lấy sáng Polycarbonate (Đề tài hợp tác với doanh nghiệp, đã nghiệm thu năm 2015). Bùi Ngọc Hùng (Chủ trì)
13. Nghiên cứu tính toán thiết kế máy lạnh hấp thụ NH3 – H2O loại gián đoạn để sản xuất nước đá (Đề tài cấp Trường, đã nghiệm thu năm 2014). Võ Kiến Quốc
Nghiên cứu các bộ biến đổi năng lượng điện mặt trời cải thiện hiệu suất và giải pháp giao tiếp mạng cho các nguồn điện mặt trời phân tán trong lưới điện hiện đại (Đề tài trọng điểm cấp bộ, đã nghiệm thu 2014). Lê Chí Hiệp (đồng chủ trì đề tài)
15. Mô hình thông gió kết hợp phát điện sử dụng quả cầu hút nhiệt (Đề tài hợp tác với doanh nghiệp, đã nghiệm thu năm 2014). Bùi Ngọc Hùng (Chủ trì)
16. Nghiên cứu chế tạo động cơ gió kiểu mới quy mô gia đình (Đề tài đặt hang cấp trường, đã nghiệm thu 2013). Hà Anh Tùng (Chủ trì)
17. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bơm nhiệt (Đề tài hợp tác với doanh nghiệp, đã nghiệm thu năm 2013). Bùi Ngọc Hùng (Chủ trì)
18. Nghiên cứu tối ưu hóa công nghệ mới sản xuất nước đá cây với tốc độ nhanh thay thế cho công nghệ cũ có tốc độ chậm hiện nay để giảm chi phí đầu tư và vận hành (Đề tài cấp trọng điểm đại học quốc gia, đã nghiệm thu 2012). Hà Anh Tùng (Chủ trì)
19. Hệ thống thu hồi nhiệt thải từ thiết bị ngưng tụ để đun nước nóng (Đề tài cấp trường, đã nghiệm thu năm 2012). Bùi Ngọc Hùng (Chủ trì)
20. Nghiên cứu đặc tính thuỷ động học và xác định các tiêu chuẩn không thứ nguyên ở chế độ tầng sôi của một số biomass để phục vụ công nghệ biến đổi năng lượng (Đề tài cấp trọng điểm đại học quốc gia, đã nghiệm thu năm 2011). Nguyễn Văn Tuyên (Chủ trì)