Đào tạo – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

Các điểm nổi bật, đặc thù trong đào tạo của đơn vị.

  • Đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp hệ chính quy
  • Đào tạo Kỹ sư Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hệ chính quy
  • Đào tạo Cao học ngành Kỹ thuật Công nghiệp (Thạc sỹ) hệ chính quy

Chương trình đào tạo xây dựng theo cách tiếp cận tiên tiến của Mỹ

Đi đầu trong cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo

Môi trường học tập vô cùng thân thiện và thoải mái

Liên kết trên 150 doanh nghiệp

Liên kết với nhiều trường quốc tế của Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Anh, Bỉ, Nhật, Úc…