Danh sách cán bộ – Bộ môn Thiết kế máy

  1. Danh sách cán bộ

 

Hình

chân dung

Họ tên Học hàm

Học vị

Trách nhiệm Chuyên môn chính, định hướng nghiên cu Các môn

 giảng dạy

Bùi Trọng Hiếu Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Giảng viên

– Thiết kế thiết bị công nghiệp

– Robot hàn

– Nhận dạng, xử lý hình ảnh và tín hiệu

– Động học và động lực học cơ hệ

 

– Chi tiết máy

– Nguyên lý máy

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

 

 

Phạm Minh Tuấn Tiến sĩ Phó Trưởng Bộ môn

Giảng viên

– Cơ cấu đàn hồi và các cơ cấu truyền động chính xác

– Thiết kế tối ưu

– Động học và động lực học cơ hệ

– In 3D vật liệu kim loại

 

– Nguyên lý máy

– Chi tiết máy

– Phương pháp số

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

  Thân Trọng Khánh Đạt Thạc sĩ Trưởng PTN Thiết kế máy

Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn

Giảng viên

– Chẩn đoán hư hỏng.

– Tối ưu đường chạy dao trong gia công CNC

– Chi tiết máy

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Mô hình hóa hình học và mô phỏng

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

  Trần Thiên Phúc Phó

giáo sư

Tiến sĩ

Phó Hiệu trưởng

Giảng viên

– Tay máy nối tiếp và song song

– Thiết kế thiết bị công nghiệp

– Chi tiết máy

– Dao động kỹ thuật

– Quá trình thiết kế kỹ thuật

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

  Nguyễn Hữu Lộc Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Trưởng khoa Cơ khí

Giảng viên

– Thiết kế máy và xây dựng các phần mềm hỗ trợ công việc thiết kế cơ khí (cả phần tính toán và phần đồ họa)

– Tối ưu hóa kết cấu

– Chi tiết máy

– Mô hình hóa hình học và mô phỏng

– Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm

– Thiết kế và phân tích theo độ tin cậy

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

  Nguyễn Văn Thạnh Thạc sĩ Giảng viên –  Động học và động lực học cơ hệ

– SPIF

 

– Chi tiết máy

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Quá trình thiết kế kỹ thuật

– Thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

  Vũ Như Phan Thiện  

Thạc sĩ

Giảng viên chính – Dao động kỹ thuật

– Động học và động lực học cơ hệ

 

– Nguyên lý máy

– Cơ học máy

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

  Lê Thanh Long Tiến sĩ Giảng viên – Động học và động lực học cơ hệ

– Mô phỏng số

– Nguyên lý máy

– Phương pháp số

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

 

 

 

  Nguyễn Vũ Thịnh Tiến sĩ Giảng viên – Động học và động lực học cơ hệ

 

 

– Động lực học cơ hệ

– Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

   Trần Trọng Hỷ  Thạc sỹ  Kỹ sư giảng dạy Thực hành – Spif

– Thiết kế phát triển sản phẩm

– Gia công chính xác.

– Thí nghiệm cơ học máy

– Thực hành tự động hóa thiết kế (CAD)

– Thực hành Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Thực hành Mô hình hóa hình học & mô phỏng

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

  Trịnh Nguyễn Chí Trung  Kỹ sư Bí thư Đoàn Thanh niên Khoa Cơ khí

Kỹ sư giảng dạy thực hành

– CAE

– Mô phỏng kết cấu cơ khí.

– Thí nghiệm cơ học máy

– Thực hành tự động hóa thiết kế (CAD)

– Thực hành Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Thực hành Mô hình hóa hình học & mô phỏng

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

 

  1. Cán bộ đang thỉnh giảng
Hình

chân dung

Họ tên Học hàm

Học vị

Trách nhiệm Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu Các môn

 giảng dạy

  Nguyễn Tuấn Kiệt Giảng viên chính

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

 

 

– Phương pháp PTHH

– Chi tiết máy

– Đồ án chi tiết máy

– Động lực học cơ hệ

  Dương Đăng Danh Giảng viên

Thạc sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

 

– Kỹ thuật tạo dáng CN

 

  Phan Tấn Tùng Giảng viên chính

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Động học và động lực học cơ hệ

– Robot hàn

 

– Chi tiết máy

– Vẽ cơ khí

– Cơ học

– Truyền động công suất lớn

– Phần tử dẫn hướng

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

 

Phan Đình Huấn Phó

Giáo sư

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Tính toán thiết kế kết cấu bằng các phương pháp số (các loại vật liệu truyền thống cũng như các loại vật liệu mới, đặc biệt là vật liệu composite) – Phương pháp phần tử hữu hạn

– Tính toán số các cấu trúc

– Chi tiết máy

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

Nguyễn Thanh Nam Giáo sư

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy – Dòng hai pha

– Thiết kế và phát triển sảm phẩm theo mô đun

– SPIF

– In 3D vật liệu kim loại

– Chi tiết máy

– Quá trình thiết kế kỹ thuật

– Thiết kế sản phẩm

– Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí

– Đồ án chi tiết máy

Lê Khánh Điền TS Cựu giảng viên Bộ môn Thiết kế máy – Động học và động lực học cơ hệ

– SPIF

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Nguyên lý máy

Nguyễn Tấn Tiến PGS

TS

Giám đốc PTN DCSELAB – Động học và động lực học cơ hệ

– Rô bốt hàn

– Vi cơ điện tử

– Nguyên lý máy

– Dao động kỹ thuật

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

Phạm Huy Hoàng PGS

TS

Giám đốc TT Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp – Phân tích động lực học

– Mô phỏng và điều khiển hệ thống thủy lực dùng van tỉ lệ và van servo

– Chẩn đoán tình trạng trên cơ sở đo dao động

– Nguyên lý máy

– Động lực học cơ hệ

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

Nguyễn Thanh Trương TS Phó Giám đốc TT Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp – Tự động hóa

– Cơ học tính toán

– Bảo dưỡng công nghiệp

– Khoa học vật liệu

– Phương pháp số

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

Vũ Công Hòa PGS

TS

Chủ nhiệm Bộ môn Cơ kỹ thuật – Khoa Khoa học ứng dụng – Nứt dẻo vi mô vật liệu kim loại

– Nứt dẻo vật liệu kim loại

– Cơ học phá hủy

– X-FEM

– Vật liệu composite

– Tối ưu hóa kết cấu

– Nguyên lý máy

– Phương pháp số

– Đồ án thiết kế

– Đồ án hệ thống truyền động

  1. Cán bộ đã từng công tác tại Bộ môn

– TS. Lại Khắc Liễm
– TS. Nguyễn Tuấn Kiệt
– TS. Trần Văn Tùng
– TS. Nguyễn Như Ý
– TS. Nguyễn Trung Dũng
– TS. Lê Thụy Hồng Loan
– TS. La Thanh Giang
– TS. Trần Sĩ Hoài Trung
– GS. TS. Ngô Kiều Nhi
– PGS. TS. Lê Hoài Quốc
– KS. Lê Khánh Tuân
– ThS. Phạm Thị Bích Nga
– KS. Nguyễn Chiến Thắng
– KS. Nguyễn Toàn Thắng
– KS. Lâm Văn Quảng
– KS. Cung Hồng Tuyên
– KS. Lê Hồng Sơn
– KS. Tôn Nữ Nguyên Bảo
– KS. Nguyễn Dương Tường Lam
– KS. Nguyễn Hoàng Huy