Đào tạo – Bộ môn Thiết kế máy

Bộ môn Thiết kế máy tham gia đào tạo Cử nhân/Kỹ sư ngành Kỹ thuật cơ khí – ngành đào tạo có quy mô lớn nhất của Khoa Cơ khí và đảm trách việc giảng dạy các môn học cơ sở cho các ngành/chuyên ngành khác (Kỹ thuật Cơ điện tử , Kỹ thuật Nhiệt, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật Dệt, v.v.) cho sinh viên hệ Chính qui, hệ Vừa làm-vừa học của Khoa Cơ khí và một số Khoa khác. Bên cạnh đó, bộ môn cũng tham gia công tác đào tạo Sau đại học của ngành Kỹ thuật Cơ khí và ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

Ngoài ra, Bộ môn Thiết kế máy còn phụ trách bồi dưỡng các đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc được tổ chức hằng năm, bao gồm các môn thi sau:

  • Nguyên lý máy
  • Chi tiết máy
  • Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy
  • Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy

Những sinh viên dự thi Olympic Cơ học Toàn quốc hằng năm đều đạt nhiều thành tích cao về cá nhân và đồng đội.

Người học tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí dưới sự hướng dẫn chuyên môn của giảng viên Bộ môn Thiết kế máy có khả thăng thiết kế cơ khí chuyên nghiệp để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế sản phẩm, thiết kế máy móc thiết bị, lắp đặt, vận hành các hệ thống sản xuất của ngành cơ khí chế tạo hay các ngành công nghiệp khác. Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến thiết kế, chế tạo máy móc thiết bị, nghiên cứu phát triển sản phẩm, tư vấn thiết kế, giảng dạy kỹ thuật, v.v.