Liên hệ – Bộ môn Thiết kế máy

Văn phòng Bộ môn Thiết kế máy – Khoa Cơ khí: Phòng 209 – tòa nhà B11

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)-38637897,  (028)-38647256 (ext.: 5873 – Thư ký, 5825 – Trưởng Bộ môn)

Email: thietkemay@hcmut.edu.vn