Liên hệ – Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

Địa chỉ: Nhà B5, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8).38 647 256 ext.5897

Email: cnnhietlanh@hcmut.edu.vn

Website: www.nhietlanh.net

Facebook: Nhiệt lạnh ĐHBK HCM