Danh sách các đề tài nghiên cứu – Bộ môn Thiết bị và Công nghệ Vật liệu

 

STT Tên đề tài, năm kết thúc Chủ trì/Tham gia
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 20kHz đến tổ chức và cơ tính mối hàn hồ quang của thép tấm hàm lượng cacbon thấp NCV. Bùi Duy Khanh
2 Nghiên cứu công nghệ và thiết bị hàn siêu âm ứng dụng hàn các chi tiết nhựa nhiệt dẻo TS. Nguyễn Thanh Hải
3 Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thiết bị hàn ma sát quay áp dụng hàn các chi tiết cơ khí dạng tròn xoay từ thép hợp kim (các chi tiết tròn xoay đường kính không quá 20mm) TS. Lưu Phương Minh
4 Nghiên cúu chế tạo khuôn hàn siêu âm ứng dụng hàn vải không dệt TS. Nguyễn Thanh Hải

TS. Lưu Phương Minh

5 Mô phỏng quá trình tạo màng mỏng silicon lên bề mặt silica bằng phương pháp plasma-enhanced chemical vapor deposition (pecvd) và đề xuất các thông số công nghể để tối ưu cho quá trình thực nghiệm TS. Lưu Phương Minh

KS. Trần Ngọc Phước Thạnh

6 Ứng dụng công nghệ hàn ma sát khuấy cho các kết cấu dạng tấm bằng hợp kim nhôm biến dạng TS. Lưu Phương Minh
7 Ứng dụng công nghệ luyện kim bột trong chế tạo điện cực maganetite (Fe304) sử dụng làm a nốt trong hệ thống bảo vệ ca tốt dòng điện ngoài vi TS. Lưu Phương Minh
8 Thiết kế chế tạo mô hình thiết bị cắt mẫu xốp phục vụ cho quá trình đúc kim loại KS. Trần Ngọc Phước Thạnh, TS. Dụng Văn Thân
9 Nghiên cứu quy trình công nghệ và thiết kế 3D mô hình thiết bị sản xuất bánh tráng bò bía tự động TS. Phạm Quang Trung
10 Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp xử lý nâng cao chất lượng bề mặt bằng phương pháp Shot peenig (phun bi) đến tổ chức tế vi nhằm nâng cao cơ tính vật liệu TS. Phạm Quang Trung