Hợp tác – Bộ môn Cơ Điện Tử

 • Chương trình hợp tác: Chương trình đào tạo 2+2 với University of Technology, Sydney
 • Các đối tác:
  • University of Technology, Sydney
  • Nanyang University of Technology
  • University of Newcastle
  • Pukyong National University
  • SMC Cooperation
  • Bosch Cooperation
  • Intel Cooperation
  • Build-IT
  • Công Ty Nhất Tinh
  • Cảng Bến Nghé
  • Saigon Hitech Park
  • Công ty Autoss
  • Tập đoàn Crystal
  • Keyence Việt Nam