Danh sách các đề tài nghiên cứu – Bộ môn KT máy XD và nâng chuyển

Trong thời gian qua, bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp bộ và cấp trường được nghiệm thu và đánh giá tốt.

  • Hoàn thành đúng thời hạn các đề tài NCKH đã đăng ký:

– Cấp Nhà nước : 2 – Cấp Thành phố: 2 – Cấp Bộ : 4 – Cấp Cơ sở : >10

Danh sách các đề tài:

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý Ngày nghiệm thu Xếp loại
1 Vi tính hóa mô hình thiết bị thí nghiệm đo lực và độ lún cọc của máy búa rung và rung va. TS.Nguyễn Hồng Ngân Cơ sở

 

1999 Tốt
2 Nghiên cứu thiết kế máy cắt xơ dừa. TS.Nguyễn Hồng Ngân Cơ sở

 

2005 Khá
3 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng thiết bị đóng cọc tràm dùng động cơ xăng. TS.Nguyễn Hồng Ngân ĐHQG

 

2004 Khá
4 Dự án chế tạo thiết bị trong nước thay thế ngoại nhập với chi phí thấp “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, ứng dụng thực tế thiết bị cấp, rải, san, đầm lèn và hoàn thiện bề mặt bê tông mái dốc”. TS.Nguyễn Hồng Ngân ĐHQG

 

02/12/2009 Khá
5 Đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế thiết bị phân ly dạng bánh chặn với sự trợ giúp của máy tính”. TS.Nguyễn Hồng Ngân Cơ sở Khá
6 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống dây chuyền tự động nạp xúc xích cho máy đóng gói PGS.TS Nguyễn Hồng Ngân Tỉnh TP 29/08/2014 Khá
7 Nghiên cứu hệ thống thiết bị san đầm trục lăn thi công mặt đường bêtông. PGS.TS Nguyễn Hồng Ngân ĐHQG 23/04/2013 Tốt
8 Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị thi công cọc xi măng đất cho các công trình giao thông xây dựng. PGS.TS Nguyễn Hồng Ngân Cơ sở

 

03/2012 Khá
9 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đúc vỉa hè bê tông cốt pha trượt Lưu Thanh Tùng ĐHQG 2013 Tốt
10 Nghiên cứu, thiết kế máy bó vỉa hè cốt pha trượt TS.Lưu Thanh Tùng – Lương Văn Tới ĐHQG

 

2012 Khá
11 Xác định hư hỏng của của hộp số 1 cấp bằng phương pháp neural network TS.Lưu Thanh Tùng Cơ sở

 

Khá
12 Thiết bị nạo vét kênh mương nuôi tôm cỡ nhỏ

 

Lê Hồng Sơn Cơ sở

 

13 Hệ thống thiết bị vận chuyển bằng khí áp chuyển sợi thuốc từ kho cấp cho các máy vấn điếu thuốc tại nhà máy Khánh Hội Lê Hồng Sơn ĐHQG

 

14 Thiết bị cẩu nâng ống dầu cho kho xăng các lái và Nhà bè

 

Lê Hồng Sơn ĐHQG

 

15 Nghiên cứu thiết kế Robot quét keo đế giày. Lương Văn Tới – Lưu Thanh Tùng Tỉnh TP 3/12/2014 Khá
16 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị tự động vệ sinh thu gom chất thải chuồng trại bò sữa cỡ vừa và nhỏ.

 

PGS.TS Nguyễn Hồng Ngân ĐHQG
17 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giàn gíao tự leo 2 chiều Lưu Thanh Tùng Tỉnh – thành phố 2015 Khá
18 Nghiên cứu ứng xử của vật liệu thép tấm mỏng khi dập nguội Lưu Thanh Tùng Tỉnh – thành phố 2015 Khá
19 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tháp thử thang máy Lưu Thanh Tùng Tỉnh – thành phố 21/07/2016 Khá