Các hướng nghiên cứu – Bộ môn Thiết kế máy

 • Hướng đề tài tốt nghiệp:
 • Thiết kế máy và các trang thiết bị trong công/nông nghiệp
 • Thiết kế sản phẩm
 • Thiết kế quy trình công nghệ trong sản xuất
 • Thiết kế tối ưu cơ cấu/kết cấu
 • Thiết kế dựa trên cơ sở mô phỏng
 • Lập trình tính toán kỹ thuật cơ khí
 • Mô hình hóa sản phẩm cơ khí, mô phỏng quá trình sản xuất/chế tạo sản phẩm
 • Điều khiển tự động
 • Hướng nghiên cứu khoa học:
 • Tính toán thiết kế máy & kết cấu bằng phương pháp số
 • Thiết kế máy/thiết bị và xây dựng phần mềm hỗ trợ thiết kế
 • Mô phỏng tĩnh học/động học/động lực học cho cơ cấu và dòng chảy
 • Tính toán, mô phỏng, tối ưu hóa thông số của các quá trình gia công cơ khí
 • Tay máy/robot nối tiếp/song song và các ứng dụng trong công nghiệp
 • Cơ cấu đàn hồi và các ứng dụng trong cơ khí chính xác
 • Thiết kế thiết bị công nghiệp
 • Vi cơ điện tử (MEMS)
 • Nhận dạng, xử lý hình ảnh và tín hiệu
 • Chẩn đoán hư hỏng