Sách xuất bản – Bộ môn Kỹ thuật Dệt may

 

TT Tên sách N

xuất bản

Năm xuất bản Tên tác giả
1 Thiết kế trang phục ĐHQG – TP.HCM 2017 Nguyễn Thị Mộng Hiền
2 Gerber và Thiết kế trang phục ĐHQG – TP.HCM 2017 Nguyễn Thị Mộng Hiền
3 Thiết kế trang phục trên Mannequin ĐHQG – TP.HCM 2015 Nguyễn Thị Mộng Hiền; Hồ Tường Vy; Hoàng Thị Thảo
4 Lectra và Thiết kế trang phục ĐHQG – TP.HCM 2014 Nguyễn Thị Mộng Hiền; Nguyễn Hữu Trí
5 Cơ sở thiết kế trang phục ĐHQG – TP.HCM 2011 Nguyễn Thị Mộng Hiền
6 Đào Duy Thái NXB ĐHQG TpHCM 2008 Nhập môn hóa dệt
7 Đào Duy Thái NXB ĐHQG TpHCM 2009 Quá trình và thiết bị nhuộm hoàn tất vật liệu dệt
8 Đào Duy Thái NXB ĐHQG TpHCM 2010 Hoàn tất sản phẩm dệt
9 Đào Duy Thái NXB ĐHQG TpHCM 2012 Công nghệ nhuộm
10 Đào Duy Thái NXB ĐHQG TpHCM 2012 Kỹ thuật in hoa
11 Hồ Thị Minh Hương

Lê thị Kiều Liên, Dư văn Rê

NXB ĐHQG TpHCM 2003 Công nghệ may
12 Hồ Thị Minh Hương

Nguyễn thị Nghĩa

Nguyễn Thị Như Lan

NXB ĐHQG TpHCM 2013 Nhập môn kỹ thuật trang trí trang phục
13 Hồ Thị Minh Hương

Lê Song Thanh Quỳnh

NXB ĐHQG TpHCM 2013 Thiết kế chuyền may công nghiệp
14 Hồ Thị Minh Hương

Lê thị Kiều Oanh

NXB ĐHQG TpHCM 2013 Phương pháp tạo trang phục
15 Hồ Thị Minh Hương

Trần Đại Nguyên Nguyễn Ngọc Phương

NXB ĐHQG TpHCM 2014 Làm thế nào để thiết kế rập với ứng dụng Lectra
16 Trần Đại Nguyên

Nguyễn Thị Như Lan

NXB ĐHQG TpHCM 2013 Thiết kế mẫu thêu vi tính trên hệ thống Wilcom ES
17 Nguyễn Thị Nghĩa NXB ĐHQG TpHCM 2012 Nhập môn kỹ thuật trang phục