Giới thiệu chung – Bộ môn KT máy XD và nâng chuyển

Bộ môn Kỹ Thuật Máy Xây Dựng Và Nâng Chuyển được thành lập từ năm 1976 tại khoa Cơ Khí, trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. Bộ môn là đơn vị đầu tiên trong các trường đại học ở miền Nam đào tạo bậc đại học, thạc sỹ và tiến sỹ ngành máy xây dựng – nâng chuyển. Học chuyên ngành này, sinh viên sẽ hiểu về nguyên lý, sữa chữa và thiết kế các thiết bị nâng vận chuyển như thang máy, thang cuốn, băng tải, xe nâng, xe cẩu, … Ngoài đào tạo đại học, và sau đại học, bộ môn còn đào tạo hàng trăm công nhân trong các lĩnh vực lái cẩu, xáng guồng, giám sát bảo trì sửa chữa thiết bị xây dựng nâng chuyển ….

Kỷ niệm 20/11 Bộ môn Kỹ Thuật MXD Và NC

Phòng thí nghiệm bộ môn (xưởng C3) có một diện tích phù hợp với các thiết bị cho các sinh viên thực tập cho chuyên ngành thiết bị nâng và vận chuyển  cũng như thiết bị xây dựng. Tại đây có phòng thí nghiệm dành riêng cho sinh viên và sinh viên có thể tham gia các dự án nghiên cứu của bộ môn và các đề tài của chính các sinh viên.