Sách xuất bản – Bộ môn KT máy XD và nâng chuyển

TT Tên sách Tên nhà xuất bản Năm xuất bản Tên tác giả
1 Máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện  Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia  Tp.HCM  2001 Trần Thị Hổng

Nguyễn Hồng Ngân

2   Kỹ thuật nâng vận chuyển – tập 2 – Máy vận chuyển liên tục.  Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia  Tp.HCM  2004  Nguyễn Hồng Ngân

Nguyễn Danh Sơn

3   Kỹ thuật rung trong máy xây dựng. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia  Tp.HCM 2005 Nguyễn Hồng Ngân
4 Bài tập Máy nâng chuyển. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia  Tp.HCM 2006 Nguyễn Hồng Ngân
5 Bài tập Máy xây dựng. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia  Tp.HCM 2006 Nguyễn Hồng Ngân
6 Máy xếp dỡ. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia  Tp.HCM 2005 Nguyễn Hồng Ngân,

Nguyễn Danh Sơn

7 Kỹ thuật nâng vận chuyển – tập 1 Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia  Tp.HCM 2001 Huỳnh Văn Hoàng

Nguyễn Hồng Ngân,

Nguyễn Danh Sơn

và bộ môn

8 Truyền động Máy xây dựng Nhà xuất bản  Đại Học Giao thông Sắt- Bộ Hà nội 1979 Nguyễn Danh Sơn
9 Máy làm đất. Nhà xuất bản Đại Học Bách khoa Tp.HCM 1984 Trương Minh Vệ,

Nguyễn Danh Sơn

10 Thang máy Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia  Tp.HCM 2003 Nguyễn Danh Sơn