Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Khoa Cơ Khí giữ vững vị thế là khoa mạnh của trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, là khoa hàng đầu trong lãnh vực Cơ Khí của cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ:

 • Có chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng đào tạo ngang tầm khu vực.
 • Nghiên cứu liên ngành, triển khai những công nghệ mang tính đột phá cho các ngành công nghiệp.
 • Có môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu đạt chuẩn các nước tiên tiến trong khu vực.

Sứ mệnh

 • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Cơ Khí và các ngành liên quan.
 • Kết hợp hiệu quả giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ.
 • Đóng vai trò tích cực trong công tác sáng tạo tri thức và công nghệ cao của khu vực phía Nam và cả nước.

Các giá trị cơ bản

 • Năng lực và tâm huyết của đội ngũ quản lý, giảng viên và sinh viên.
 • Môi trường sáng tạo và đổi mới.
 • Chất lượng xuất sắc.
 • Trách nhiệm xã hội cao.

Chính sách chất lượng

 1. Đa dạng hóa các phương thức hoạt động đào tạo, NCKH-CGCN, đối ngoại nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, duy trì chuẩn mực về đạo đức và chất lượng trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
 2. Mở rộng có chọn lọc các chương trình hợp tác trong và ngoài nước.
 3. Chọn lọc và phát triển một số ngành mũi nhọn của khoa đi kèm với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.
 4. Không ngừng cải tiến công tác quản lý. Duy trì và không ngừng phát triển hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2023 – 2024

MCL1. QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ CƠ CHẾ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC

 • 1.1 Ký ≥ 11 biên bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác học thuật nước ngoài, đối tác trong nước, doanh nghiệp và các đối tác khác.

MCL2. QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 • 2.1 Tiếp đón hơn 10 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc.
 • 2.2 Chủ trì tổ chức 05 hội nghị hội thảo quốc tế và hỗ trợ các đơn vị.
 • 2.3 Thực hiện đề tài hợp tác quốc tế (hỗ trợ).

 

MCL3. ĐÀO TẠO NGUỒN LỰC TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ VÀ MANG BẢN SẮC
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

 • 3.1 Hoàn thành 100% kế hoạch công tác tuyển sinh.
 • 3.2  Tìm kiếm nguồn tài trợ học bổng khuyến học, vượt khó cho sinh viên: ≥ 40 suất/năm

 

MCL4. XUẤT SẮC TRONG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO PHỤC VỤ CHUYỂN GIAO TRÍ THỨC

 • 4.1 95% Giảng viên tham gia hoạt động NCKH.
 • 4.2 Có 03 đơn đăng ký giải pháp hữu ích, sáng chế.
 • 4.3 Có 02 bằng giải pháp hữu ích, sáng chế được cấp.
 • 4.4 Liên kết ≥ 01 Doanh nghiệp thực hiện đề tài khoa học công nghệ.

 

MCL5. HOÀN THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 • 5.1  Nhận ≥ 06 thiết bị của các đơn vị tài trợ cho Khoa, Bộ môn.

 

MCL6. THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

 • 6.1 Cán bộ và sinh viên thực hiện 01 công trình trong chiến dịch Mùa hè xanh.

 

Tải CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA tại đây.

Tải CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA CƠ KHÍ tại đây.

Tải CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 2022 tại đây.

Tải SỔ TAY CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 2022 tại đây.