Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Khoa Cơ Khí giữ vững vị thế là khoa mạnh của trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, là khoa hàng đầu trong lãnh vực Cơ Khí của cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ:

 • Có chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng đào tạo ngang tầm khu vực.
 • Nghiên cứu liên ngành, triển khai những công nghệ mang tính đột phá cho các ngành công nghiệp.
 • Có môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu đạt chuẩn các nước tiên tiến trong khu vực.

Sứ mệnh

 • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Cơ Khí và các ngành liên quan.
 • Kết hợp hiệu quả giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ.
 • Đóng vai trò tích cực trong công tác sáng tạo tri thức và công nghệ cao của khu vực phía Nam và cả nước.

Các giá trị cơ bản

 • Năng lực và tâm huyết của đội ngũ quản lý, giảng viên và sinh viên.
 • Môi trường sáng tạo và đổi mới.
 • Chất lượng xuất sắc.
 • Trách nhiệm xã hội cao.

Chính sách chất lượng

 1. Đa dạng hóa các phương thức hoạt động đào tạo, NCKH-CGCN, đối ngoại nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, duy trì chuẩn mực về đạo đức và chất lượng trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
 2. Mở rộng có chọn lọc các chương trình hợp tác trong và ngoài nước.
 3. Chọn lọc và phát triển một số ngành mũi nhọn của khoa đi kèm với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.
 4. Không ngừng cải tiến công tác quản lý. Duy trì và không ngừng phát triển hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Mục tiêu chất lượng

Để tích cực thực hiện cam kết như “Chính sách chất lượng” của Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM, Khoa Cơ khí cam kết thực hiện các mục tiêu chất lượng như sau:

MT1. QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ & PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC ĐẢM BẢO TRỞ THÀNH TRƯỜNG ĐH TỰ CHỦ

 • Tìm kiếm nguồn tài trợ 500 triệu từ Doanh nghiệp nhằm nâng cao cơ sở vật chất của Khoa và môi trường làm việc trong Khoa.

MT2. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC XUẤT SẮC

 • 75% giảng viên có trình độ Tiến sĩ.

MT3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

3.1  Xây dựng hoàn chỉnh 100% đề cương môn học chi tiêt cho chương trình mới.

3.2  Có 03 chương trình chất lượng cao được kiểm định trong năm học.

3.3  Hoàn thành 100% triển khai công tác giảng dạy để đạt chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình cho các môn học.

3.4  Triển khai 100% công tác ĐBCL theo kế hoạch nhà trường.

MT4. KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ XUẤT SẮC

4.1  100% giảng viên tham gia hoạt động NCKH-CGCN, viết tài liệu tham khảo, giáo trình.
4.2  50% giảng viên đạt giờ chuẩn NCKH-CGCN theo quy định trường.

4.3  2 bài báo/1 cán bộ đăng trên tạp chí, kỷ yếu hội nghị trong danh mục hội đồng học hàm.

4.4  Tổ chức 02 Hội nghị Khoa học Công nghệ.

MT5. QUỐC TẾ HÓA, HỢP TÁC, KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG & THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

5.1  Hội thảo Doanh nghiệp và sinh viên tốt nghiệp: 01 lần/năm.

5.2  Tìm kiếm nguồn tài trợ để duy trì học bổng cho sinh viên: 600 triệu VNĐ/năm.

 

Tải CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA tại đây.

Tải CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA CƠ KHÍ tại đây.

Tải CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 2022 tại đây.

Tải SỔ TAY CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 2022 tại đây.