Giới thiệu chung – Bộ môn Thiết bị và Công nghệ Vật liệu

Bộ môn Thiết Bị & Công Nghệ Vật Liệu Cơ Khí trực thuộc khoa Cơ khí, đảm trách giảng dạy nhóm ngành học thuộc lĩnh vực kỹ thuật tạo hình vật liệu và kỹ thuật xử lý vật liệu kim loại.

  • Tầm nhìn

Là một trong những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng với yêu cầu thực tế của nền công nghiệp gia công không phoi ở Việt Nam.

Là nơi thực hiện các hướng nghiên cứu chuyên ngành có quy mô và mang ý nghĩa thực tiễn cao, đồng thời là địa chỉ tin cậy cho các cơ quan nghiên cứu, các Trường đại học khác trong hợp tác đào tạo, tư vấn và dự án chuyên môn cũng như tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao.

Là cơ sở đào tạo thân thiện với chương trình đào tạo luôn được cập nhật và đổi mới theo xu hướng phát triển của các nước trên thế giới, đảm bảo cung cấp cho sinh viên đủ lượng kiến thức chuyên ngành cũng như khả năng nghiên cứu sâu sau này.

  •  Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho ngành chế tạo phôi, biến dạng tạo hình, công nghệ hàn và các ngành có liên quan với trình độ cao, có khả năng hòa nhập với môi trường hoạt động của các nước trong khu vực và vươn lên trình độ của các nước trên thế giới.

Kết hợp có hiệu quả giữa công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, tư vấn công nghệ, tư vấn doanh nghiệp, bảo đảm khả năng thích ứng với các hoạt động thực tế của đội ngũ được đào tạo, bảo đảm khả năng ứng dụng cao các nghiên cứu đã được tiến hành.

Mở rộng hợp tác quốc tế về công nghệ kỹ thuật trong ngành chế tạo phôi.