Danh sách cán bộ – Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

  1. Danh sách cán bộ cơ hữu
Hình

chân dung

Họ tên Học hàm

Học vị / Trách nhiệm

Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu Các môn

 giảng dạy

  Lê Chí Hiệp GS.TS – Sử dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh, cung cấp nước nóng, sấy, chưng cất nước và sinh công cơ học.
– Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng.
– Mối quan hệ giữa năng lượng và môi trường.
– Máy lạnh hấp thụ.
– Công nghệ làm lạnh bay hơi và tách ẩm bằng chất hút ẩm.
 – Kỹ thuật lạnh
– Điều hòa không khí
– Năng lượng tái tạo,
– Nhiệt động và truyền nhiệt
– Máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hòa không khí
  Hà Anh Tùng TS. GVC

Chủ nhiệm Bộ môn

– Ứng dụng phương pháp số trong tính toán truyền nhiệt, đưa các phần mềm thiết kế, đồ họa vào các môn chuyên ngành,
– Sử dụng năng lương mặt trời để cấp nhiệt / phát điện
– Nghiên cứu chế tạo động cơ gió cho qui mô gia đình
– Các giải pháp tận dụng nhiệt thải và tiết kiệm năng lượng
– Kỹ thuật lạnh
– Điều hòa không khí
– Năng lượng tái tạo
– Nhiệt động và truyền nhiệt
– Truyền nhiệt nâng cao
– Anh văn chuyên ngành
– Vật liệu nhiệt lạnh
– Kỹ thuật thông gió công nghiệp
  Nguyễn Văn Tuyên TS. GVC

(Nghỉ hưu từ năm 2018)

– Hệ thống và thiết bị nhiệt công nghiệp.
– Thiết bị lò hơi và thiết bị chịu áp lực.
–  Kỹ thuật cháy.
– Công nghệ về nhiên liệu sinh khối.
– Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng
 – Lò hơi và thiết bị đốt
– Trung tâm nhiệt điện
– Quá trình cháy
– Thu hồi nhiệt thải
  Bùi Ngọc Hùng TS. GVC – Nhiệt động và truyền nhiệt,
– Thiết bị sấy,
– Điện trong hệ thống lạnh,
– Đo lường và Tự động hóa hệ thống lạnh,
– Bơm Quạt Máy nén,
– Dòng 2 pha,
– Kỹ thuật lạnh công nghiệp
 

– Kỹ thuật lạnh
– Kỹ thuật Điều hòa không khí
– Điều khiển và tự động hóa các quá trình nhiệt lạnh
– Điện trong hệ thống lạnh

– Dòng 2 pha

– Lắp đặt, vận hành và sửa chữa hệ thống lạnh

  Nguyễn Thế Bảo PGS.TS  – Kinh tế năng lượng
– Năng lượng tái tạo
– Sử dụng hiệu quả và Tiết kiệm năng lượng
– Hệ thống lạnh công nghiệp- Anh văn chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt
 

– Anh văn chuyên ngành
– Năng lượng tái tạo
– Bơm nhiệt
– Thiết bị lạnh công nghiệp

  Trần  Văn Hưng TS – Điều hòa không khí,
– Kỹ thuật sấy
– Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.
– Nhiệt động và Truyền nhiệt,
– Tuabin hơi và tuabin khí,
– Trung tâm nhiệt điện
  Nguyễn Minh Phú TS  – Điều hòa không khí
– Phương pháp số trong truyền nhiệt
– Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng- Mô phỏng CFD- Ứng dụng các phần mềm chuyên ngành trong lãnh vực nhiệt lạnh
– Nhiệt động và Truyền nhiệt,
– Bơm, quạt, máy nén,
– Phương pháp số trong truyền nhiệt,
– Thiết kế hệ thống năng lượng
– Tin học ứng dụng trong kỹ thuật nhiệt lạnh
  Nguyễn Văn Hạp TS – Ứng dụng mô phỏng số (CFD) trong các quá trình Nhiệt-Lạnh và công nghiệp.

– Thiết kế hệ thống thông gió thoát hiểm cầu thang trong các toà nhà cao tầng và thông gió trong các toà nhà công nghiệp.

– Tối ưu hoá thiết kế các thiết bị trao đổi nhiệt và các quá trình năng lượng.

– Tận dụng nhiệt thải và tiết kiệm năng lượng;

– Nhiệt động và Truyền nhiệt,

– Máy lạnh

-Điều hoà không khí

  Võ Kiến Quốc TS

Phó chủ nhiệm Bộ môn

– Năng lượng mặt trời,
– Điều hoà không khí,
– Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.
 – Nhiệt động và Truyền nhiệt
– Lò hơi và thiết bị đốt,
– Thiết bị trao đổi nhiệt
  Hoàng Thị Nam Hương ThS – Năng lượng tái tạo.
– Kỹ thuật lạnh và Điều hoà không khí.
– Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.
– Nhiệt động và Truyền nhiệt,
– Tuabin hơi và tuabin khí
  Nguyễn Thị Minh Trinh ThS – Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí.
– Kỹ thuật sấy
– Năng lượng tái tạo
– Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.
– Nhiệt động và Truyền nhiệt,
– Kỹ thuật sấy,
– Đo lường và Tự động hóa hệ thống lạnh
– Kinh tế năng lượng
  Phan Thành Nhân ThS (NCS ở Ý) – Năng lượng mặt trời,
– Điều hoà không khí,
– Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.
– Nhiệt động và Truyền nhiệt
– Kỹ thuật thông gió công nghiệp
– Kỹ thuật sấy
  Huỳnh Phước Hiển ThS (NCS ở Nhật) – Năng lượng mặt trời,
– Kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí
– Nhiệt động và Truyền nhiệt
  Nguyễn Văn Hạnh KS  – Kỹ thuật lạnh
– Kỹ thuật điều hòa không khí
– Thực tập kỹ thuật
– Thực tập tốt nghiệp
  Ngô Thiên Tứ ThS (NCS ở Hàn Quốc) – Nghiên cứu các lĩnh vực về nhiệt mặt trời.
– Hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
– Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.
– Hỗ trợ giảng dạy các môn thực hành/thí nghiệm