Danh sách cán bộ – Bộ môn Thiết bị và Công nghệ Vật liệu

 

Hình chân dung Họ và Học hàm
học vị
Trách nhiệm Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu Các môn

giảng dạy

1.      Danh sách cán bộ cơ hữu
  Nguyễn Thanh Hải Tiến sĩ Chủ nhiệm bộ môn – Công nghệ hàn nhựa siêu âm

– Công nghệ cắt bánh siêu âm

– Công nghệ cắt cao su siêu âm

– Công nghệ phân tán nano siêu âm

– Công nghệ hàn vảy thiếc siêu âm

– Kỹ thuật chế tạo 1

– Vật liệu học xử lý

– Lựa chọn vật liệu trong thiết kế

– Vật liệu phi kim

  Lưu Phương Minh Tiến sĩ – Nghiên cứu công nghệ hàn ma sát khuấy tự tương tác

– Nghiên cứu công nghệ và thiết bị hàn ma sát xoay.

– Nghiên cứu công nghệ hàn ma sát và ma sát khuấy

– Tạo hình từ vật liệu bán lỏng

– Nghiên cứu các phương pháp tinh luyện bằng dòng Plasm

– Nghiên cứu xử lý cơ nhiệt trong quá trình cán nóng

– Kỹ thuật chế tạo 1

– Vật liệu học xử lý

– Kỹ thuật cán KL

– Kỹ thuật BDTH KL

– Các phương pháp tạo dáng

– Kỹ thuật đúc

  Phạm Quang Trung Tiến sĩ – Công nghệ tạo hình vật liệu và xử lý bề mặt.

– Nghiên cứu công nghệ chế tạo thiết bị ngành sản xuất than và lò đốt.

– Nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế tạo các thiết bị dân dụng.

– Mô phỏng các quá trình biến dạng dẻo của vật liệu

– Kỹ thuật chế tạo 1

– Vật liệu học xử lý

– Kỹ thuật đúc

 

  Nguyễn Hải Đăng Tiến sĩ – Nghiên cứu về quá trình phá hủy của vật liệu composite GFRP/CFRP.

– Nghiên cứu về quá trình xử lý bề mặt vật liệu bằng Phương pháp cơ học và hóa học.

– Nghiên cứu về thiết bị tạo mẫu nhanh.

– Nghiên cứu và thiết kế các thiết bị phục vụ nông nghiệp.

– Kỹ thuật chế tạo 1

– Vật liệu học xử lý

– Kỹ thuật đúc

– Vật liệu phi kim

  Trần Ngọc Phước Thạnh Kỹ sư – Nghiên cứu hàn siêu âm

– Nghiên cứu phương pháp hàn ma sát xoay

– Nghiên cứu phương pháp hàn ma sát khuấy tự tương tác

– Nghiên cứu phương pháp hàn ma sát khuấy

– Kỹ thuật chế tạo 1

– Vật liệu học xử lý

  Bùi Duy Khanh Kỹ sư Tổ trưởng Công đoàn – Nghiên cứu các khuyết tật trong hàn ma sát khuấy và đưa ra hướng giải quyết.

– Nghiên cứu phương pháp hàn ma sát xoay

– Ứng dụng siêu âm trong cải thiện cô tính mối hàn

– Kỹ thuật chế tạo 1

– Vật liệu học xử lý

  Đào Duy Quí Kỹ sư – Mô phỏng các quá trình hàn và đúc.

– Mô phỏng các quá trình biến dạng và khuyết tật trong biến dạng dẻo.

– Kỹ thuật chế tạo 1

– Vật liệu học xử lý

2. Danh sách cán bộ đã từng công tác 
  Trần Đức Tuấn Thạc sĩ – Chế tạo thiết bị hàn ma sát xoay ứng dụng cho thép hợp kim.

– Thiết kế các hệ thống tạo hình theo công nghệ đúc, biến dạng, hàn;

– Nghiên cứu công nghệ và thiết bị hàn, cắt kim loại và hợp kim;

– Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thiết bị cho các ngành dân dụng;

– Kỹ thuật chế tạo 1

– Kỹ thuật hàn

Trần Văn Mỹ Kỹ sư
Nguyễn Trường Thanh PGS
Lương Thị Thu Giang Tiến sĩ
Nguyễn Văn Dưỡng Kỹ sư
Nguyễn Do Cao đẳng
Bùi Thiện Vũ Cao đẳng
  Lê Hữu Trí Kỹ sư
Lưu Văn Trọng Kỹ sư
Thân Trọng Triều Kỹ sư
Nguyễn Tuấn Anh Kỹ sư
Nguyễn Văn Quất Kỹ sư
Trần Thị Thanh Nhã Kỹ sư
  Lương Hồng Đức Tiến sĩ – Vật liệu học xử lý
Văn Công Nhã Kỹ sư
Đỗ Văn Quý Kỹ sư
Trần Ngọc Dân Thạc sĩ