Liên hệ – Bộ môn Kỹ thuật Dệt may

BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY

Bộ Môn Kỹ thuật Dệt May

Khoa Cơ Khí

Địa chỉ Phòng 102, Nhà B11

Điện thoại  : 028.38646535  – Số nội bộ 028.38647256- Nội bộ 5861

Webside: https://fme.hcmut.edu.vn/bo-mon-ky-thuat-det-may