Các môn học – Bộ môn Cơ Điện Tử

 

STT Tên môn học Mã MH Bậc học
1. Đồ án môn học thiết kế kỹ thuật

Engineering Design Project

218708 Đại học – University- PFIEV
2. Cấu trúc người máy lập trình được

Programmable robot

207701 Đại học – University- PFIEV
3. Bộ chấp hành điện 1

Actionneurs Electriques I

207704 Đại học – University- PFIEV
4. Bộ chấp hành điện 2

Actionneurs Electriques II

207705 Đại học – University- PFIEV
5. Bộ chấp hành thông minh

Intelligent Actuators

218706 Đại học – University- PFIEV
6. Các hệ điều khiển 1

Control System 1

218704 Đại học – University- PFIEV
7. Các hệ điều khiển 2

Control System 2

218705 Đại học – University- PFIEV
8. Thực tập kỹ thuật 218752 Đại học – University- PFIEV
9. Thiết kế hệ thống cơ điện tử

Mechatronics System Design

218703 Đại học – University- PFIEV
10. Kỹ thuật robot

Robotics

207703 Đại học – University- PFIEV
11. Điều khiển các cơ cấu thừa hành thông minh

Control Actuators Intelligently

218701 Đại học – University- PFIEV
12. Các cơ cấu thừa hành

Actuators

218702 Đại học – University- PFIEV
13. Thực tập tốt nghiệp

Internship

218750 Đại học – University- PFIEV
14. Luận văn tốt nghiệp

Thesis

218700 Đại học – University- PFIEV
15. Trang bị điện – điện tử trong máy công nghiệp

Electrical and Electronic Equipment for Industrial Machinery

ME2005 Đại học – University
16. Kỹ thuật điều khiển tự động

Control System Technology

ME2009 Đại học – University
17. Thực tập kỹ thuật (Cơ điện tử)

Engineering Workshop

ME2017 Đại học – University
18. Thiết kế hệ thống cơ điện tử

Mechatronics System Design

ME3005 Đại học – University
19. Vi điều khiển

Micro­controller

ME3007 Đại học – University
20. Động lực học và điều khiển

Dynamic Systems and Control

ME3011 Đại học – University
21. Hệ thống PLC

Programamble logic controllers

ME3013 Đại học – University
22. Kỹ thuật robot

Robotics

ME3015 Đại học – University
23. Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử

Project ­ Mechatronic System Design

ME3017 Đại học – University
24. Điều khiển tự động trong dầu khí

Control System Technology in Petroleum Industry

ME3235 Đại học – University
25. Hệ thống điều khiển số

Numeric Control System

ME3237 Đại học – University
26. Đề cương luận văn tốt nghiệp (Cơ điện tử)

Thesis proposal

ME4095 Đại học – University
27. Thực tập tốt nghiệp (Cơ điện tử)

Internship

ME3019 Đại học – University
28. Luận văn tốt nghiệp (Cơ điện tử)

Thesis

ME4019 Đại học – University
29. Hệ thống điều khiển mờ

Fuzzy Logic Control Systems

ME4207 Đại học – University
30. Tự động hóa sản xuất

Manufacturing Automation

ME4205 Đại học – University
31. Nhập môn điều khiển hiện đại

Introduction to Modern Control System

ME4203 Đại học – University
32. Nhập môn thị giác máy tính

Computer Vision

ME4201 Đại học – University
33. Nhập môn điều khiển quá trình công nghiệp

Fundamentals of Industrial Process Control

ME4215 Đại học – University
34. Hệ thống thời gian thực

Real­Time System

ME4211 Đại học – University
35. Điều khiển các hệ thống servo

Industrial Motion Control Systems

ME4217 Đại học – University
36. Vi điều khiển

Micro-Controller

024059 Cao học – Masters
37. Động lực học và Điều khiển

Dynamic Systems and Control

024060 Cao học – Masters
38. Thiết kế Hệ thống Cơ điện tử

Mechatronics System Design

024061 Cao học – Masters
39. Mô hình hóa Hệ thống Cơ điện tử

System Dynamics

025204 Cao học – Masters
40. Cảm biến và Ứng dụng

Sensors and Application

025205 Cao học – Masters
41. Hệ thống điều khiển hiện đại

Modern Control System

025206 Cao học – Masters
42. Hệ thống điều khiển phi tuyến

Nonlinear Control Systems

025207 Cao học – Masters
43. Điều khiển thông minh

Intellegent Control

025210 Cao học – Masters
44. Hệ thống sản xuất tiên tiến

Advanced Manufacturing System

025211 Cao học – Masters
45. Điều khiển mặt trượt

Sliding Mode Control

025213 Cao học – Masters
46. Hệ tuyến tính và điều khiển

Linear Systems and Control

025214 Cao học – Masters
47. Luận văn thạc sĩ

Thesis

026002 Cao học – Masters
48. Thị giác máy tính

Computer Vision

045185 Cao học – Masters
49. Điều khiển quá trình

Process control

045186 Cao học – Masters
50. Điện tử công suất

Power Electronics

045187 Cao học – Masters
51. Động lực học và điều khiển robot

Robot dynamics and control

045188 Cao học – Masters