Các hướng nghiên cứu – Bộ môn Thiết bị và Công nghệ Vật liệu

  • Nghiên cứu các vật liệu kim loại và hợp kim phục vụ ngành cơ khí chế tạo;
  • Thiết kế các hệ thống tạo hình theo công nghệ đúc, biến dạng, hàn;
  • Nghiên cứu công nghệ và thiết bị hàn, cắt kim loại và hợp kim;
  • Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thiết bị cho các ngành kinh tế quốc dân;
  • Nghiên cứu qui trình sản xuất trong công nghệ gia công không phoi.