Danh sách cán bộ – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

 

 

 

Hình

chân dung

Họ tên Học hàm

Học vị

Trách nhiệm Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu Các môn

 giảng dạy

  Đỗ Ngọc Hiền PGS

GVCC

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn,

 

Giảng viên

Tinh gọn,

Tối ưu hóa

Logistics

SCM

Điều độ

Mô hình hóa và mô phỏng

Quản lý sản xuất

Tinh gọn trong chuỗi cung ứng

Quản lý logistics

Hoạch định mặt bằng

Kỹ thuật ra quyết định

  Nguyễn Như Phong GVC, Thạc sĩ Giảng viên Tinh gọn

Chất lượng

Tồn kho

MRPII – ERP

Sản xuất tinh gọn

Kiểm soát và quản lý chất lượng

Quản lý vật tư tồn kho

MRPII

ERP

  Đinh Bá Hùng Anh GVC, Tiến sĩ Giảng viên Đánh giá kinh tế

Quản lý dự án

Vận trù học

Quản lý dự án

Quản lý chuỗi cung ứng

  Lê Ngọc Quỳnh Lam PGS,

GVCC,

Tiến sĩ

Giảng viên Đảm bảo chất lượng

Logistics

Quản lý sản xuất

Kỹ thuật ra quyết định

  Phan Thị Mai Hà GVC

Tiến sĩ

Giảng viên Tối ưu hóa

Logistics

SCM

Phân tích và thiết kế hệ thống

Thiết kế và vận hành tối ưu các hệ thống dịch vụ logistics

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hỗ trợ vận hành

Kỹ thuật hệ thống

Quản lý thu mua,

Thiết kế sản phẩm công nghiệp

Quản lý nhà kho

Quản lý vật tư tồn kho

Quản lý chất lượng tổng thể

  Nguyễn Vạng Phúc Nguyên Tiến sĩ Giảng viên Mô hình hóa và mô phỏng

Dự báo trong kinh doanh

Mô hình hóa mô phỏng

Kỹ thuật dự báo

  Nguyễn Trí Dũng Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Giảng viên  Lean Production, Supply Chain Management, Operations Management Thiết kế mặt bằng

Ứng dụng máy tính

Quản lý sản xuất

  Đặng Phi Vân Hài Thạc sĩ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên Deep learning Metaheuristics in production planning Mô hình hóa mô phỏng

Vận trù học

Thiết kế sản phẩn

  Nguyễn Hữu Phúc Thạc sĩ Giảng viên,

Tổ trưởng Công đoàn,

Trưởng phòng thí nghiệm

Tinh gọn

Chất lượng

Tồn kho

MRPII – ERP

Kinh tế kỹ thuật

Thiết kế công việc

Kiểm soát và quản lý chất lượng

Quản lý vật tư tồn kho

  Hồ Thị Phương Dung Tiến sĩ Giảng viên Mô hình hóa mô phỏng,

Kinh tế kỹ thuật

SCM

  Nguyễn Thị Phương Quyên Tiến sĩ Giảng viên Vận trù học

Thiết kế mặt bằng

Quản lý sản xuất

  Trần Quốc Công Thạc sĩ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên Tối ưu mạng giao thông Ứng dụng máy tính trong hệ thống công nghiệp;

Quản lý sản xuất và vận hành;

Vận tải hàng hóa.

  Võ Thị Hoàng Ni Kỹ sư,

Học viên cao học

Giảng viên Tối ưu hóa

Tinh gọn

Kỹ thuật điều độ

Hoạch định vật tư tồn kho

SCM

  Trần Võ Thảo Hương Thạc sĩ

Nghiên cứu sinh

Giảng viên  Tối ưu hóa
Tinh gọn
Kỹ thuật điều độ

Ứng dụng máy tính

  Lao Khải Kiện Kỹ sư,

Học viên cao học

 Trợ giảng Tối ưu hóa  Đồ án, thực hành, thí nghiệm
  Huỳnh Hữu Đức Kỹ sư,

Học viên cao học

 Kỹ sư Tối ưu hóa   Đồ án, thực hành, thí nghiệm

 

Danh sách cán bộ từng công tác

Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác
Hồ Thanh Phong NGND, PGS, TS,

GV Cao cấp

Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Nguyên Hiệu phó Trường Đại học Bách Khoa; Nguyên trưởng Bộ môn KTHTCN, Nguyên Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc Gia; Nguyên Phó hiệu trưởng, Hiệu Trưởng, trưởng Bộ môn KTHTCN trường Đại học Quốc tế;

Nguyễn Văn Chung GVC, TS

 

Giảng viên Trường Đại học Quốc tế,

Nguyên Hiệu phó Trường Đại học Quốc tế; Nguyên Phó Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Bách Khoa; Nguyên Trưởng Bộ môn KTHTCN – Bách Khoa.

Nguyễn Tuấn Anh GVC, TS Viện trưởng viện đào tạo Quốc tế Đại học Nguyễn Tất Thành

Nguyên Hiệu phó Đại học Nguyễn Tất Thành; Nguyên Chánh văn phòng Hiệu trưởng Đại học Nguyễn Tất Thành

Bùi Thị Kim Dung GVC, ThS Giảng viên Bộ môn KTHTCN
Đỗ Thành Lưu GV, TS Giảng viên trường Đại học mở TpHCM
Lê Tâm Phước GV, Ths Giảng viên trường Đại học Cần Thơ
Lê Tấn Phước GV, ThS Giảng viên Bộ môn KTHTCN
Trần Ngọc Phước Kha GV, ThS Giảng viên Bộ môn KTHTCN
Đỗ Ngọc Anh Dũng GV, TS Giáo sư trường Đại học của Đan Mạch
Nguyễn Vũ Đức TS,

GV

Nhà nghiên cứu của Singapore Port Authority.