Các môn học – Bộ môn KT máy XD và nâng chuyển

 

Stt Tên môn học Mã môn học Cao học Đại học
Cq Tc
1 Kỹ thuật nâng vận chuyển ME3021 x x
2 Thang máy ME4419 x
3 Máy xếp dỡ 203016 x
4 Máy thi công cơ giới ME4011 x
5 Máy vận chuyển liên tục ME4427 x
6 Khai thác và sửa chữa máy xây dựng ME4489 x
7 Kết cấu thép thiết bị nâng ME4413 x
8 Máy sản xuất vật liệu & cấu kiện xây dựng ME4405 x
9 Kỹ thuật rung trong máy xây dựng ME3023 x
10 Ứng dụng tin học trong máy xây dựng ME4425 x
11 Truyền động máy xây dựng 203009 x
12 Động lực học máy xây dựng ME4423 x
13 Đồ án thiết bị nâng vận chuyển ME4051 x
14 Thực tập kỹ thuật ME2027 x
15 Thực tập tốt nghiệp ME3059 x
16 Luận văn tốt nghiệp ME4059 x x