Các môn học – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

 

Cấu trúc môn học ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp:

Cấu trúc môn học ngành Logistics:

 

Stt Tên môn học Mã MH Bậc học
1 Ứng dụng máy tính trong công nghiệp ME2049 Đại học
2 Vận trù học ME2051 Đại học
3 Thiết kế công việc và đo lường lao động ME2053 Đại học
4 Thống kê trong công nghiệp ME2055 Đại học
5 Thực tập kỹ thuật (KT Hệ thống Công nghiệp) ME2031 Đại học
6 Thiết kế mặt bằng ME3117 Đại học
7 Đồ án thiết kế hệ thống công nghiệp ME3119 Đại học
8 Kỹ thuật hệ thống ME3221 Đại học
9 Quản lý dự án ME3223 Đại học
10 Kiểm soát và quản lý chất lượng ME3225 Đại học
11 Đồ án nghiên cứu khả thi hệ thống công nghiệp ME3227 Đại học
13 Kỹ thuật ra quyết định ME3229 Đại học
14 Kỹ thuật mô hình hóa và mô phỏng ME3231 Đại học
15 Quản lý logistics ME3233 Đại học
17 Thực tập tốt nghiệp (KT Hệ thống Công nghiệp) ME3089 Đại học
17 Đề cương luận văn tốt nghiệp (KT Hệ thống Công nghiệp) ME4087 Đại học
18 Thiết kế sản phẩm công nghiệp ME4017 Đại học
19 Quản lý vật tư và tồn kho (KT Hệ thống Công nghiệp) ME4027 Đại học
20 Kỹ thuật điều độ (KT Hệ thống Công nghiệp) ME4031 Đại học