Đào tạo

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tổng quan chương trình: Chương trình đào tạo Kỹ sư Cơ khí, được xây dựng theo hướng kỹ thuật, đào tạo kỹ sư cơ khí có năng lực chuyên môn để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết […]

Tuyển dụng

CÔNG TY TOYO (Nhật Bản) TUYỂN DỤNG TẠI ĐHBK NGÀY 21/6/2019

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TUYỂN DỤNG SÁNG THỨ SÁU 21/6/2019 TẠI ĐÂY: http://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-gap-go-doanh-nghiep-de-phong-van-tuyen-dung-va-thuc-tap-sang-thu-sau-21-6-2019.html XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY: http://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung   Công ty TOYO TEXTILE (Nhật Bản) thành lập từ năm 1917 Chuyên về mở rộng phát […]

Thống kê truy cập