Tin tức

THÔNG BÁO PHỎNG VẤN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI DOOSAN

–    Thời gian: thứ ba 24.04.2018, bắt đầu từ 09:00 –    Địa điểm: Phòng 205B11 –    Người phỏng vấn: Ông Park Chan Up (Giám đốc Nhân sự) và cộng sự Yêu cầu: Các ứng viên có mặt đúng giờ, có sự chuẩn […]

Thống kê truy cập