Đào tạo

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tổng quan chương trình: Chương trình đào tạo Kỹ sư Cơ khí, được xây dựng theo hướng kỹ thuật, đào tạo kỹ sư cơ khí có năng lực chuyên môn để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết […]

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY AT&T

Vị trí: Kỹ sư kinh doanh  1. Mô tả: Phát triển các sản phẩm liên quan đến chuyên ngành. Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, lắp đặt thiết bị cho KH Khảo sát thị trường các tỉnh, đề xuất phương […]

Thống kê truy cập