Đào tạo

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG THUỘC KHOA CƠ KHÍ

Giới thiệu về ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng: TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH: Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong sản xuất, lưu thông và phân phối hàng hóa. […]

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY HOUWA SANGYOU (NHẬT BẢN)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN Stt HẠNG MỤC NỘI DUNG THÔNG TIN CHUNG     1 Tên nghiệp đoàn và công ty tiếp nhận Nghiệp đoàn WORLD INTEC Nhật Bản;  Công ty tiếp nhận: […]

Thống kê truy cập