Đạt tái kiểm định HCERES: Trường Đại học Bách khoa giữ vững vị thế sau 05 năm

Đạt công nhận tái kiểm định HCERES cấp cơ sở giáo dục vừa góp phần khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM, vừa là bước đệm cho các hoạt động quốc tế hóa giáo dục tiềm năng của Nhà trường trong thời gian tới.

Sau gần 02 năm chuẩn bị và đáp ứng đầy đủ các điều kiện kiểm định, tháng 4 năm 2024, Hội đồng Cấp cao về Đánh giá nghiên cứu & Giáo dục đại học Pháp (HCERES) chính thức công nhận Trường Đại học Bách khoa đạt chuẩn tái kiểm định với hiệu lực trong vòng 05 năm, không kèm theo điều kiện. Với hình thức công nhận này, Trường Đại học Bách khoa không bị ràng buộc thực hiện các khuyến nghị có trong báo cáo đánh giá cũng như công tác giám sát từ phía HCERES.

Năm 2017, Trường Đại học Bách khoa vinh dự là một trong bốn trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định của HCERES với hiệu lực kiểm định trong 05 năm (2017-2022). Nghiêm túc tiếp nhận các nhận xét/khuyến nghị từ HCERES trong lần kiểm định đầu tiên, các đơn vị trong Trường đã lên kế hoạch cải tiến chất lượng theo bộ tiêu chuẩn mới năm 2022 của HCERES để chuẩn bị cho lần tái kiểm định này.

Theo đó, bộ tiêu chuẩn mới năm 2022 có 17 tiêu chuẩn thuộc 03 lĩnh vực gồm (1) quản lý chiến lược và vận hành; (2) chính sách về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; (3) chính sách về đào tạo và sinh viên của Trường. Trong đó đặc biệt có đề cập đến nội dung “đổi mới sáng tạo” – cũng chính là một trong những công tác trọng tâm được Trường Đại học Bách khoa quan tâm đẩy mạnh trong giảng viên và người học với nhiều kết quả đáng khích lệ trong những năm gần đây.

Chứng nhận đạt kiểm định từ HCERES.

Chuẩn bị kỹ càng từ tháng 10 năm 2022, Trường Đại học Bách khoa đã chính thức tiếp đoàn 07 chuyên gia HCERES cho công tác đánh giá trực tiếp trong 2 ngày trong hai ngày 27-28/11/2023. Đoàn đã thực hiện 22 phiên phỏng vấn với Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, lãnh đạo Khoa/Phòng/Trung tâm, giảng viên, các doanh nghiệp đối tác, cựu sinh viên và sinh viên cũng như trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm để có thể đưa ra kết luận toàn diện và chính xác nhất.

Việc đạt kiểm định HCERES chứng thực một cơ sở đào tạo tôn trọng và nắm vững các tiêu chí do HCERES đề ra và mang ý nghĩa công nhận chất lượng của cơ sở đào tạo này. Đây đồng thời là kết quả của quá trình Nhà trường cùng các đối tác, cựu sinh viên, sinh viên không ngừng nỗ lực và tích cực phối hợp để công tác tái kiểm định đạt hiệu quả cao nhất.

Trường Đại học Bách khoa trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của tổ chức HCERES và sự đồng hành của quý đối tác, cựu sinh viên, sinh viên, quý thầy/cô cùng các đơn vị trong việc góp phần nâng cao chất lượng và vị thế của Nhà trường.

Nguồn thông tin: https://hcmut.edu.vn/tintuc/dat-tai-kiem-dinh-HCERES-Truong-DH-Bach-khoa-giu-vung-vi-the-sau-05-nam