Đăng ký kế hoạch hoạt động KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2025

Căn cứ theo công văn số 521/ĐHQG-KHCN ngày 29/3/2024 của Ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – ĐHQG-HCM về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2025 (Công văn 521), Phòng KHCN&DA kính đề nghị Quý Đơn vị thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô thuộc đơn vị mình tham gia đăng ký nhiệm vụ cấp ĐHQG-HCM để thực hiện trong kế hoạch năm 2025 với các thông tin cụ thể như sau:

1. ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM:

1.1  Đề tài loại A, B và các nhiệm vụ: 

– Nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM đăng ký cụ thể như sau:

a) Theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ (gồm 04 nhiệm vụ)*
b) Theo chiến lược phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2023 (gồm 06 nhiệm vụ)*
c) Loại A, B, đề án.

– Thời hạn:

a) Quý đơn vị tổng hợp và gửi danh sách đăng ký về Phòng KHCN&DA: trước 11 giờ 30 phút, ngày 15/4/2024 (theo biểu mẫu Danh sách đăng ký đính kèm).
b) Hồ sơ đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý đề tài của ĐHQG-HCM (gọi tắt pms) trước ngày 30/4/2024 tại địa chỉ https://pms.vnuhcm.edu.vn/

Lưu ý: *Các nhiệm vụ được xét duyệt ưu tiên trước ngày 30/6/2024; Kết quả nghiên cứu được thể hiện trong Công văn 521, PL1; Để hạn chế sai sót, Quý Thầy/Cô vui lòng chuẩn bị thuyết minh trên word trước khi đăng ký hồ sơ trực tuyến trên hệ thống pms.

1.2  Đề tài loại C:

– Ưu tiên: Thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh; Tiến sĩ trẻ (từ 35 tuổi trở xuống), mới được tuyển dụng trong vòng 02 năm; Tiến sĩ có kế hoạch đăng ký học hàm phó giáo sư.

– Thời hạn:

a) Quý đơn vị tổng hợp và gửi danh sách đăng ký về Phòng KHCN&DA: trước 11 giờ 30 phút, ngày 15/4/2024 (theo biểu mẫu Danh sách đăng ký đính kèm)
b) Hồ sơ đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý đề tài của ĐHQG-HCM (gọi tắt pms) trước ngày 30/4/2024 tại địa chỉ https://pms.vnuhcm.edu.vn/

Lưu ý: Kết quả nghiên cứu được thể hiện trong Công văn 521, PL1; Để hạn chế sai sót, Quý Thầy/Cô vui lòng chuẩn bị thuyết minh trên word trước khi đăng ký hồ sơ trực tuyến trên hệ thống pms.

1.3 Tổ chức nghiên cứu phát triển, nhóm nghiên cứu mạnh (NCM)

– Tiêu chuẩn nhóm NCM: thể hiện tại Điều 08 và Điều 09 Chương III của Nghị định 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 quy định về hoạt động KHCN trong giáo dục đại học (Nghị định 109).

– Thời hạn:

a)  Quý đơn vị tổng hợp và gửi danh sách đăng ký về Phòng KHCN&DA: trước 11 giờ 30 phút, ngày 15/4/2024 (theo biểu mẫu Danh sách đăng ký đính kèm)
b)  Nộp hồ sơ: trước ngày 23/5/2024.

– Hồ sơ gồm: 01 bản gốc, 01 bản sao và 01 tập tin nén (dạng zip lưu tất cả các biểu mẫu dạng tập tin word dùng thống nhất bảng mã Unicode)

Lưu ý:

a) Trong trường hợp nhóm nghiên cứu nhận thấy chưa đạt tiêu chuẩn theo Nghị định 109 vẫn có thể gửi hồ sơ đề xuất và lưu ý tại mục C5 trong hồ sơ cần thể hiện rõ lộ trình để đạt tiêu chuẩn nhóm nghiên cứu mạnh;
b) Đối với các nhóm nghiên cứu có đề xuất nhóm nghiên cứu mạnh nhưng chưa có trong hồ sơ năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường (hồ sơ năng lực tại địa chỉ: https://hcmut.edu.vn/ho-so-nang-luc) thì trong hồ sơ đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh bổ sung thêm biểu mẫu “HSNL-Template.docx”. (Tách thành 2 file Tiếng Việt và tiếng Anh)

2. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG (NVTXTCN)

– Tiêu chí liên quan: Kinh phí thực hiện giảm 2,5% so với năm 2024 theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

– Thời hạn:

a) Quý đơn vị tổng hợp và gửi danh sách đăng ký về Phòng KHCN&DA: trước 11 giờ 30 phút, ngày 15/4/2024 (theo biểu mẫu Danh sách đăng ký đính kèm).
b) Nộp hồ sơ: trước ngày 23/5/2024.

– Hồ sơ gồm: 01 bản gốc, 01 bản sao và 01 tập tin nén (dạng zip lưu tất cả các biểu mẫu dạng tập tin word dùng thống nhất bảng mã Unicode).

3. DUY TU, SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐÃ ĐẦU TƯ (SỬA CHỮA THIẾT BỊ PTN)

– Các tiêu chí liên quan:

a) Các Phòng thí nghiệm đã đầu tư.
b) Kinh phí thực hiện dưới 01 tỷ đồng.
b) Thiết bị sửa chữa phải thật sự cần thiết, tần suất sử dụng cao, sau khi sửa chữa không thay đổi tính năng thiết bị.

– Thời hạn:

a) Quý đơn vị tổng hợp và gửi danh sách đăng ký về Phòng KHCN&DA: trước 11 giờ 30 phút, ngày 15/4/2024 (theo biểu mẫu Danh sách đăng ký đính kèm).
b) Nộp hồ sơ: trước ngày 23/5/2024.

– Hồ sơ gồm: 01 bản gốc, 01 bản sao và 01 tập tin nén (dạng zip lưu tất cả các biểu mẫu dạng tập tin word dùng thống nhất bảng mã Unicode).

Mọi thông tin chi tiết cần hỗ trợ, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ:

– Đề tài loại A, B: chuyên viên Nguyễn Thị Ngọc Hiền, ntnghien@hcmut.edu.vn.
– Đề tài loại C: chuyên viên Nguyễn Thị Hồng Vân, nthvan@hcmut.edu.vn.
– NCM, NVTXTCN, sửa chữa PTN đã đầu tư: chuyên viên Nguyễn Duy Thanh, duythanh@hcmut.edu.vn.

Điện thoại Phòng KHCN&DA: trực tiếp 028.38636856; 028.38647256 ext 5388.

Để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch của ĐHQG-HCM, Phòng KHCN&DA sẽ không nhận hồ sơ sau thời hạn nói trên.

Biểu mẫu:

Quý thầy/cô vui lòng tham khảo đường link gốc: https://hcmut.edu.vn/tintuc/dangkynhiemvuDHQGHCM2025