Theo đó, ngày 2/5 sẽ là hạn cuối cùng cho ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 tại cơ sở giáo dục đại học.

lich xet giao su.jpeg
Chi tiết lịch xét công nhận chức danh GS, PGS

Ngày 20/5 là hạn cuối cùng các Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi hồ sơ thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở. Ngày 31/5, văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước tập hợp danh sách các Hội đồng Giáo sư cơ sở và thông báo trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Sau đó, công tác tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS sẽ được tổ chức vào khoảng từ 3/6 đến 19/6.

Ngày 1/7 là hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 tại Hội đồng cơ sở; hạn cuối ứng viên gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Từ ngày 1/7-22/7, các Hội đồng Giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Từ 31/8-27/9, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Từ ngày 21/10-31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm nay.

Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, sau 5 năm (2028-2023) triển khai thực hiện Quyết định 37 và Quyết định 25 của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 174 về xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS, có 2.184 ứng viên được công nhận chức danh.

Năm 2023, có 58 người đạt chuẩn GS, 572 người đạt chuẩn PGS. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Hội đồng giáo sư của hai ngành Khoa học an ninh và Khoa học quân sự không công khai danh sách ứng viên, chỉ công bố số lượng đạt chuẩn.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/cong-bo-lich-xet-cong-nhan-giao-su-pho-giao-su-nam-2024-2268528.html