THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 4/2024

Các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết đính kèm: 2024.4.19 Thong bao dang ky tham du le tot nghiep thang 4.2024

Đính kèm đường link bộ tài liệu cho Lễ tốt nghiệp bao gồm:
– Hướng dẫn mặc lễ phục tốt nghiệp
– Hướng dẫn nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu
– Kịch bản mẫu (Kịch bản sân khấu, kịch bản chương trình, kịch bản MC)
– Màn hình LED (Của riêng từng đơn vị)
– Sơ đồ bố trí chỗ ngồi (Hội trường A5, Hội trường B4)