THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY HỘI KỸ THUẬT NĂM HỌC 2022-2023

Khoa Cơ khí trân trọng kính gửi đến Quý Thầy Cô, các bạn sinh viên thông tin về Ngày hội Kỹ thuật năm học 2022-2023 như sau:

 

 1. Hình thức và thời gian tổ chức:
 • Hình thức: kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
 • Chấm vòng sơ loại: từ ngày 12/12 – 16/12/2022.
 • Chấm vòng chung kết: sáng thứ bảy ngày 24/12/2022.
 • Công bố kết quả ngay sau khi chấm.
 • Thành phần tham gia: tất cả các sinh viên đang học môn Nhập môn về kỹ thuật của Khoa Cơ khí.

 

 1. Công tác tổ chức:

Công tác tổ chức Ngày hội kỹ thuật năm học 2022-2023 được thực hiện bởi các ban và các thành viên như sau:

BAN CHỈ ĐẠO:

 • TS. Trần Thiên Phúc (Trưởng Ban).
 • TS. Nguyễn Hữu Lộc (Phó Trưởng Ban).

BAN TỔ CHỨC:

 • Trần Đại Nguyên (Trưởng Ban)
 • PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn
 • KS. Trịnh Nguyễn Chí Trung
 • KS. Bùi Duy Khanh
 • TS. Lê Thanh Long
 • ThS. Đào Duy Quí
 • Cô Dương Thị Nguyệt
 • Cô Trần Song Bảo Trúc
 • Quý Thầy/ Cô giảng dạy của Khoa Cơ khí.

 

 1. Ban giám khảo:

Ban Giám khảo gồm các thầy cô tham gia giảng dạy và các Thầy Cô trong Khoa, thông tin chi tiết sẽ nêu trong thông báo số 2.

 

 1. Nội dung thi:

Sản phẩm có thể là một giải pháp kỹ thuật, bao gồm:

[1] Sản phẩm thực hoặc mô hình vật lý của sản phẩm.

[2] Các file mềm của hồ sơ mô tả giải pháp kỹ thuật.

[3] Các file mềm của hồ sơ mô tả một ứng dụng (website, ứng dụng di động, game,…).

[4] Các file mềm của thiết kế 2D/3D, mô hình hóa, mô phỏng hoạt động của sản phẩm.

[5] Một giải pháp kỹ thuật khác.

 

 1. Yêu cầu đối với mỗi nhóm: 

Mỗi nhóm sinh viên của mỗi lớp tham gia phải nộp online cho Ban tổ chức các tài liệu cần thiết sau đây:

 • Đăng ký tham gia Ngày hội kỹ thuật: Thầy Cô đang giảng dạy lớp Nhập môn kỹ thuật thông báo sinh viên lớp mình đăng ký vào link tham gia Ngày hội kỹ thuật. Thời gian và link đăng ký đề cập ở mục 6.
 • Một file poster (khổ A0, định dạng pdf, tham khảo các poster đã có) bao gồm nội dung và hình ảnh giới thiệu về nhóm và sản phẩm dự thi.
 • Một bộ hồ sơ thuyết minh gồm:
 • File Word: Thuyết minh, giới thiệu về:
 • Nhóm và phân công thực hiện.
 • Kế hoạch thực hiện.
 • Nhu cầu của sản phẩm.
 • Các yêu cầu về chức năng của sản phẩm.
 • Các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.
 • Quá trình thực hiện sản phẩm.
 • Mô tả sản phẩm đã được thực hiện: các chức năng, các đặc tính kỹ thuật và các đặc điểm khác.
 • Dự kiến khả năng ứng dụng và phát triển sản phẩm.
 • Một số thông tin khác (tham khảo Bảng 1 dưới đây).
 • Tài liệu tham khảo (được sử dụng trong quá trình thực hiện đồ án).
 • Các phụ lục (trình bày các dữ liệu tra cứu, các kết quả trung gian và số liệu đã làm được, hình ảnh minh họa, các bản vẽ, …).
 • File Word: Nhật ký kỹ thuật thể hiện theo thời gian: ai, làm gì, làm như thế nào, kết quả ra sao, … trong suốt quá trình thực hiện đồ án.
 • File Powerpoint: Thuyết trình, sẽ được Thầy/Cô phụ trách lớp và các Ban giám khảo đánh giá.
 • File video clip 1: Mô tả vận hành sản phẩm (giải pháp), sẽ được thầy/ cô phụ trách lớp và các ban giám khảo đánh giá.
 • File video clip 2: Mô tả về sản phẩm và vận hành sản phẩm (tổng hợp nội dung của hai file: File Powerpoint và File video clip 1), sẽ được upload lên Youtube để tất cả mọi sinh viên học môn học Nhập môn về kỹ thuật đều có thể xem và ấn nút like (nếu muốn), để các Ban giám khảo xem, đánh giá và cho điểm.

 

 1. Nộp hồ sơ:
 • Danh sách đăng ký nộp trước ngày 25/11/2022 (thứ sáu) tại địa chỉ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpxBx96mRaQCjg7Kd_gE3BUgZ7l-p-tLo6z7_ZI3o6T2spUA/viewform?usp=sf_link.

Sau thời gian trên các nhóm không đăng ký xem như không tham gia Ngày hội kỹ thuật.

 • Nhóm trưởng của mỗi nhóm nộp toàn bộ hồ sơ (theo mục 5.2, 5.3 của Thông báo số 1 này) trước ngày thứ sáu, 09/12/2022 và sẽ được thông báo cụ thể ở Thông báo số 2 hướng dẫn cách nộp hồ sơ và upload video clip 2 lên Youtube.

 

 1. Cơ cấu giải thưởng:
 • 01 giải nhất.
 • 02 giải nhì.
 • 03 giải ba.
 • 04 giải tư.
 • 05 giải khuyến khích.
 • 5 sản phẩm, giải pháp có nhiều like nhất.

 

 1. Quy trình chấm thi:

– Chấm vòng sơ loại: từ ngày 12/12 đến 16/12/2022.

– Chấm vòng chung kết: từ 07g30 sáng ngày 24/12/2022.

 

 1. Đề nghị với Thầy/Cô phụ trách lớp:
 • Kính đề nghị Quý Thầy Cô phụ trách lớp:
 • Quan tâm thực hiện các nội dung nêu trong Thông báo số 1 và chuyển thông
  báo này đến lớp trưởng và các nhóm sinh viên dự thi.
 • Truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn đầy đủ trước và trong hội thi để các nhóm đạt được kết quả tốt nhất.
 • Duy trì hướng dẫn trực tuyến với sinh viên sau thời gian kết thúc giờ giảng trực tiếp trên lớp để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ học tập của sinh viên được
  hiệu quả và hoàn thành đúng thời hạn.

 

 1. Ngày hội Kỹ thuật:

Ngày hội Kỹ thuật 2022 sẽ được tổ chức vào sáng thứ bảy ngày 24/12/2022, theo kế hoạch chung của nhà trường.

 • Tham dự Ngày hội Kỹ thuật 2022 vào sáng thứ bảy ngày 24/12/2022là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi sinh viên đang học môn Nhập môn về kỹ thuật, tương đương với việc tham dự buổi thi cuối kỳ của môn học.
 • Sau khi tham dự, mỗi sinh viên phải làm một báo cáo cuối môn học, nộp cho giáo viên phụ trách lớp trước ngày 29/12/2022.
 • Nội dung của báo cáo cuối môn học gồm hai phần:
  • Phần 1: giới thiệu về 6 đề tài đạt giải nhất, nhì và 3, mỗi đề tài ít nhất 100 từ, kèm hình chụp minh họa tại sự kiện.
  • Phần 2: nêu cảm nghĩ về nghề nghiệp kỹ thuật và dự kiến hướng phát triển nghề nghiệp của cá nhân trong tương lai.

 

Mọi thông tin hoặc ý kiến trao đổi xin liên hệ:

 • Thầy Trần Đại Nguyên

Email: trandainguyen@hcmut.edu.vn

 • Thầy Phạm Ngọc Tuấn:

Email: pntuan@hcmut.edu.vn

 • Cô Trần Song Bảo Trúc:

Email: baotruc@hcmut.edu.vn

 

 Nội dung thông báo này và địa chỉ nộp bài có trên website fme.hcmut.edu.vn. Quý Thầy Cô và các em sinh viên lưu ý thực hiện các nội dung nêu trên.

 

Trân trọng./.

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

 

Phụ lục 1

BẢNG ĐIỂM VÀ CÁC LƯU Ý LIÊN QUAN

 

Bảng 1: Bảng chấm điểm và các lưu ý liên quan trong Ngày hội Kỹ thuật kỹ thuật năm học 2022-2023

TT Tiêu chí đánh giá Điểm đánh giá tối đa
1 SẢN PHẨM
1.1 Các ưu điểm (so với các sản phẩm hiện có) 20
1.2 Tính ổn định và độ tin cậy (ít sai lỗi, trục trặc, hư hỏng) 10
1.3 Tính mới, sáng tạo, độc đáo 30
1.4 Tính thẩm mỹ, thu hút người dùng 10
1.5 Khả năng ứng dụng rộng rãi và có nhiều người dùng 15
1.6 Hướng phát triển tốt, có thể được sản xuất và ứng dụng rộng rãi 15
Cộng 100
2 THUYẾT MINH (File Word)
2.1 Trình bày được hạn chế, bất cập, nỗi đau của người dùng và dụ báo được nhu cầu về số lượng và chất lượng 5
2.2 Trình bày việc so sánh, phân tích, đánh giá các sản phẩm hiện có, tương tự (hoặc minh chứng chưa có sản phẩm nào) 5
2.3 Trình bày, mô tả giải pháp rõ ràng, cụ thể, chi tiết 5
2.4 Trình bày các chức năng, các đặc điểm và các ưu điểm 5
2.5 Trình bày quá trình thực hiện sản phẩm (mẫu ban đầu) 5
2.6 Trình bày tính ổn định và độ tin cậy của sản phẩm 5
2.7 Trình bày tính mới, sáng tạo, độc đáo của sản phẩm 5
2.8 Trình bày tính thẩm mỹ, thu hút người dùng của sản phẩm 5
2.9 Trình bày khả năng ứng dụng rộng rãi của sản phẩm và có nhiều người dùng 5
2.10 Phương hướng, lộ trình phát triển sản phẩm 5
2.11 Tài liệu thiết kế, minh họa bằng hình ảnh của sản phẩm 5
2.12 Các file video giới thiệu về sản phẩm và vận hành sản phẩm 5
Cộng 60
3 NHẬT KÝ 10
4 THUYẾT TRÌNH (File powerpoint)
4.1 Nội dung rõ ràng, hợp lý, thuyết phục 10
4.2 Phong cách trình bày 10
4.3 Trả lời các câu hỏi 10
Cộng 30
TỔNG CỘNG 200

 

Ghi chú:

 • Cụm từ sản phẩm được hiểu theo nghĩa rộng, đồng nghĩa với giải pháp, được nêu trong phần đầu của mục 3 (Nội dung thi).
 • Tiêu chí THUYẾT TRÌNH (File powerpoint) được đánh giá bởi Thầy/Cô phụ trách lớp và các Ban giám khảo.

Có thể tải nội dung thông báo số 1 và các biểu mẫu liên quan tại địa chỉ website
Khoa Cơ khí (fme.hcmut.edu.vn).