Một số hình ảnh HỌP MẶT KHOA CƠ KHÍ KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Thầy Nguyễn Hữu Lộc

trưởng khoa Cơ Khí

phát biểu khai mạc

 

Thầy Huỳnh Văn Hoàng,

nguyên trưởng khoa Cơ Khí

nguyên hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa

phát biểu chào mừng

 

Thầy Đăng Văn Nghìn

nguyên trưởng khoa Cơ Khí

phát biểu chào mừng

 

Anh Đỗ Phước Tống

cựu sinh viên Cơ Khí Bách Khoa

phát biểu chào mừng

 

Nâng ly mừng 65 năm Bách Khoa

 

Ngày hội ngộ nhiều cảm xúc

 

Cựu sinh viên hoạt náo

 

Chụp ảnh lưu niệm