Danh sách đề cử danh hiệu sinh viên năm học 2020-2021 – Chính thức

Quý Thầy, Cô giáo viên chủ nhiệm và các em sinh viên  vui lòng xem Danh sách đề cử danh hiệu sinh viên ( cá nhân – tập thể) năm học 2020-2021 – bản chính thức (Xem 2 File đính kèm) 2022.11.01 -DS De cu danh hieu ca nhan SV nam hoc 2020-2021-chinh thuc(907) 2022.11.01 -DS De cu danh hieu tap the nam hoc 2020-2021- chinh thuc(908) 

Trân trọng./.