NGÀNH KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ

Chuyên ngành:

– Cơ điện tử

  1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH:

Ngành Cơ Điện Tử dành cho các sinh viên có sở thích liên quan đến thiết kế, chế tạo và tự động hóa trong các hệ thống sản xuất công nghiệp. Chương trình đào tạo có tính liên ngành bao gồm các môn học cốt lõi cần thiết về kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện – điện tử và kỹ thuật lập trình.

Chương trình Cơ Điện Tử được xây dựng theo hướng kỹ thuật, nhằm mục tiêu đào tạo người kỹ sư có khả năng giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo, vận hành, cải tiến và bảo trì các hệ thống máy móc thiết bị cơ điện tử trong các qui trình sản xuất và chế tạo của các nhà máy và xí nghiệp; có khả năng thích nghi và áp dụng các công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước…

– Triển vọng Nghề nghiệp

Nhu cầu về nhân lực ngành Cơ Điện Tử đã rất cao và cũng sẽ duy trì được sức hút của nó trong khoảng 10 năm tới khi đất nước ở vào giai đoạn phát triển nhanh và mạnh các nhu cầu ứng dụng tự động hóa vào trong sản xuất. Với những kiến thức và kỹ năng liên ngành, các kỹ sư sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến các giải pháp tự động hóa sử dụng hệ thống và sản phẩm cơ điện tử với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành.

Các công ty thường tuyển dụng các kỹ sư Cơ Điện Tử tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa: tập đoàn Intel, tập đoàn Bosch, tập đoàn Nidec, tập đoàn Holcim, tập đoàn Unilever, tập đoàn P&G,…

– Các điểm đặc biệt

  • Chương trình đào tạo được xây dựng theo cách tiếp cận tiên tiến: tích hợp kiến thức và kỹ năng kỹ thuật trong việc nhận thức ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống cơ điện tử.
  • Chương trình đào tạo được thực hiện triển khai ở một đơn vị hàng đầu cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho các ngành nghề công nghiệp công nghệ cao, với một đội ngũ giảng viên đông đủ và đa số là có trình độ tiến sĩ, được đào tạo ở nước ngoài đúng chuyên ngành Cơ Điện Tử.

– Các đề tài tiêu biểu đã thực hiện

TT Tên đề tài
1 Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển khử rơ cho các hệ truyền động cơ khí
2 Nghiên cứu xây dựng giải thuật sơn tự động cho mô hình robot 5DOF
3 Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng dây chuyền hàn bấm tự động thùng mui bạt xe tải nhỏ KIA K3000S
4 Mô hình hóa và điều khiển vây hông cho Robot cá dạng Carangiform
5 Nghiên cứu phương pháp mới trong phân tích động lực học và điều khiển chuyển động của robot cá dạng  Carangiform
6 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị tạo mẫu nhanh theo phương pháp FDM
7 Phát triển hệ thống khử dao động tích hợp hệ thống vision cho cầu trục container
8 Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho hệ thống vận chuyển vật liệu mềm tốc độ cao
9 Thiết kế bộ điều khiển đa biến
10 Thiết kế điều khiển và bảo mật cho cửa tự động trong hệ thống nhà thông minh
11 Thiết kế và điều khiển robot song song dạng Stewart cho hệ thống mô phỏng lái xe
12 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị chuyên dùng cho nhà tang lễ
13 Nghiên cứu thiết kế chiến thuật cho nhóm robot đá banh
14 Xây dựng bộ điều khiển thích nghi cho hệ thống vận chuyển vật liệu mềm tốc độ cao
15 Xây dựng bộ điều khiển đa biến cho hệ thống vận chuyển vật liệu mềm tốc độ cao
16 Nghiên cứu thiết kế chế tạo và điều khiển Robot cá dạng Carangiform 3 khớp hoạt động trong môi trường nước ngọt
17 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm thời gian thực Xenomai trong điều khiển robot công nghiệp
18 Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng dây chuyền hàn bấm tự động thùng mui bạt xe tải nhỏ kiak3000S
19 Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng điều khiển vi bước ( micro – stepping ) trong điều khiển chuyển động chính xác của bơm vi lượng

– Các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học tiêu biểu đã thực hiện

TT Tên bài báo Tạp chí, Hội nghị Tên tác giả Tháng, Năm
Bài báo xuất sắc đăng trên tạp chí quốc tế thuộc ISI
 1 Nonlinear tracking control of vibration amplitude for a parametrically excited microcantilever beam Journal of Sound and Vibration Vol. 338 (No. 3) Q. C. Nguyen & S. Krylov 3/2015
 2 Transverse vibration control of axially moving web systems by regulation of axial tension International Journal of Control, Automation, and Systems 13, No. 3 Q. C. Nguyen, T. H. Le & K. S. Hong 3/2015
Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế KHÔNG thuộc ISI
1 Nonlinear tracking control of a 3-d overhead crane with friction and payload compensations Journal of Mechatronics, Electrical Power and Vehicular Technology, 9, 999, 2016 Võ Anh HuyNgô Hà Quang ThịnhNguyễn Quốc Chí 2016
Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế uy tín
1 Input Shaping Control to Reduce Residual Vibration 2015 the 15th International Conference on Control, Automation and Systems, 2015, Busan – Korea, South, ISBN: 987-89-93215-090-0 Ngô Hà Quang Thịnh,Nguyễn Quốc Chí, Won-Ho Kim 2015
2 Nonlinear adaptive control of a 3D overhead crane 2015 the 15th International Conference on Control, Automation, and Systems, 2015, Busan – Korea, South, ISBN: 987-89-93215-090-0 Ngô Hà Quang Thịnh,Nguyễn Quốc Chí, Won-Ho Kim 2015
3 Pid – Neural Networks Controller For Ship Autopilot System Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải 2015, pp. 310 – 313, TP.HCM, VN, ISBN: 978-604-76-0594-1 Võ Hồng Hải, Nguyễn Phùng Hưng, Nguyễn Duy Anh 2015
4 Adaptive Controller design for Mechanical transmission systems with Backlash The 2nd international conference on advanced engineering – theory and application 2015, HoChiMinh, VN, ISBN: 978-3-319-27245-0 Nguyen Duy Anh, Tran Ngoc Cong Thuong, Nguyen Tan Tien 2015
5 A research on Designing and controlling of an automatic loading system used inside containers The 2nd international conference on advanced engineering – theory and application 2015, HoChiMinh, VN, ISBN: 978-3-319-27245-0 Nguyen Duy Anh, Nguyen Xuan Ha, Tae Young Hur 2015
6 Research on Design and Simulation of an Automatic Car Painting system in Thaco-Kia Company The 2nd international conference on advanced engineering – theory and application 2015, HoChiMinh, VN, ISBN: 978-3-319-27245-0 Tri Cong Phung, Duy Anh Nguyen 2015
7 A research on designing manufacturing and controlling of a motion simulation system for contaniers The 2nd international conference on advanced engineering – theory and application 2015, HoChiMinh, VN, ISBN: 978-3-319-27245-0 Nguyen Duy Anh, Tran Ngoc Hoang, Kim Hwan Seong 2015
8 Design and Control automatic Chess-Playing Robot Arm The 2nd international conference on advanced engineering – theory and application 2015, HoChiMinh, VN, ISBN: 978-3-319-27245-0 Nguyen Duy Anh, Luong Thanh Nhat, Tran Van Phan Nhan 2015
9 Redesign water turbine generator apply for highlands of Vietnam The 2015 International Capstone design contest on Renewable Energy Technology, Mokpo, Korea-South, pp.45-48, 2015 Ha Nguyen Xuan, Anh Nguyen Duy, Hieu Nguyen Hong, Dung Luong Quy Phi 2015
10 Study on Digitizing 3D Object using Two Cameras CORE 2016 International Capstone Design Contest on Renewable Energy Technology, January 21,2016, Mokpo-Korea, South. Nguyen Huu duoc,Doan The Thao 2016
11 Remote Gaze Estimation with Single Camera on Raspberry Board Embedded Linux Platform CORE 2016 International Capstone Design Contest on Renewable Energy Technology, January 21,2016, Mokpo-Korea, South. Nguyen Tan Dai, Doan The Thao 2016
12 Accuracy improvement for MARG sensor using in control of quadroto 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 27-30/7/2015, Nakhon Ratchasima – Thailand Trần Việt Hồng 2015
 13 5 DOFs Robot picking of simple objects using 2 cameras The 2015 international capstone design contest on renewable technology, Mokpo – Korea, South Cao Chi Tho, Nguyen Duy Anh, Doan The Thao 2015
 14 An Empirical Model For Prediction Of Process Parameters With Genetic Algorithm EU-SEA Workshop, Advanced Computing for Control and Performance Optimization: Algorithms and Applications, 2015, North Pattaya, Chonburi – Thailand Doan The Thao, Ill Soo, Kim 2015
 15 Improving control performance of a container crane using adaptive control 14th International Conference on Control, Automation and Systems Q. C. Nguyen, H. Q. Le & K. S. Hong 22-24/10/ 2014
 16 An Application of Digital Image Processing Technology in Crease Recovery Automatic Tester The 7th UTIB International R&D Project Brokerage Event in Turkish Textile and Clothing Sector, Bursa – Turkey Tuong Quan Vo, Huong Mai Bui 27 – 29 May 2015, 2015
 17 An Application of Nonwoven Fabric Using in Medical and Baby Mask Manufacturing System The 7th UTIB International R&D Project Brokerage Event in Turkish Textile and Clothing Sector, Bursa – Turkey Tuong Quan Vo, Huong Mai Bui 27 – 29 May 2015, 2015
 18 A New Design of Integral Automatic Coating and Sizing Machine The 7th UTIB International R&D Project Brokerage Event in Turkish Textile and Clothing Sector, Bursa – Turkey. Tuong Quan Vo, Huong Mai Bui 27 – 29 May 2015, 2015
 19 A New Design of Natural Dyes Extract Machinery The 7th UTIB International R&D Project Brokerage Event in Turkish Textile and Clothing Sector, Bursa – Turkey Huong Mai Bui, Tuong Quan Vo 27 – 29 May 2015, 2015
 20 Application of Self-Cleaning Technology on Cotton and Cotton Blended Fabric Served for Military The 7th UTIB International R&D Project Brokerage Event in Turkish Textile and Clothing Sector, Bursa – Turkey Huong Mai Bui, Kim Hue Trinh, Tuong Quan Vo 27 – 29 May 2015, 2015
Bài báo đăng trên tạp chí trong nước(trong danh mục tính điểm các hội đồng học hàm)
1 Input shaping control to reduce residual vibration of a flexible beam Journal of Computer Science and Cybermetics, 16, 1-4, 2016 Ngô Hà Quang Thinh, Nguyễn Quốc Chí 2016
2 Nhận dạng và xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống có độ rơ Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, số 31, 2015 Nguyễn Duy Anh, Phùng Vũ Lâm 2015
3 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cơ cấu hỗ trợ Robot leo cầu thang Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, số 33, pp30-36, 2015 Lê Thanh Hải, Nguyễn Duy Anh, Phạm Thị Thu Hiền 2015
4 An application of combined algorithm of genetic algorithm and sequential quadratic programming to measure intact stability of ship Tạp chí Giao thông Vận tải, pp.63-66, 08/2015 Vo Hoang Duy, Le Tat Hien, Nguyen Duy Anh, Nam Jong-Ho, 2015
5 Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng dây chuyền hàn bấm tự động thùng mui bạt xe tải nhỏ KIA K3000S Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, số 34 ngày 10/01/2016 Phùng Trí Công, Nguyễn Duy Anh 2016
6 Turning Control of a 3-Joint Carangiform Fish Robot Using Sliding Mode Based Controllers Science & Technology Development Journal, Vol. 18, No. K1-2015, Tuong Quan Vo 14-26, 2015
7 An Application of Genetic Algorithm to Optimize the 3-Joint Carangiform Fish Robot’s Links to Get the Desired Straight Velocity Science & Technology Development Journal, Vol. 18, No. K1-2015, Phu Duc Huynh, Tuong Quan Vo 27 – 36, 2015
8 Một Phân Tích Động Lực Học Mới Để Điều Khiển Robot Cá Dạng Carangiform Bám Theo Quỹ Đạo Cho Trước Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, 33 Hoàng Khắc Anh, Phạm Văn Anh, Nguyễn Tấn Tiến, Võ Tường Quân 2015
9 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cơ cấu hỗ trợ Robot leo cầu thang Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, 33 Lê Thanh Hải, Nguyễn Duy Anh, Phạm Thị Thu Hiền 2015
10 Nhận dạng và xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống có độ rơ Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật,  số: 31, Nguyễn Duy Anh, Phùng Vũ Lâm 2015
11 An application of combined algorithm of genetic algorithm and sequential quadratic programming to measure intact stability of ship Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số: 06/2015 Vo Hoang Duy, Le Tat Hien, Nguyen Duy Anh, Nam Jong-Ho 2015
Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị trong nước
1 Development of storage and retrieval algorithm for automated rectangular parking systems (RPS) National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 188-197, 2015, ISBN: 978-604-73-3752-1 Nguyen Duy Anh, Nguyen Xuan Ha, Phung Tri Cong 2015
2 Research design and control 2-wheel balancing robot National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 153-162, 2015, ISBN: 978-604-73-3752-1 Nguyen Duy Anh, Truong Hoai Vu Anh, Phung Tri Cong 2015
3 Design and control automatic chess-playing robot arm National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 62-71, 2015, ISBN: 978-604-73-3752-1 Nguyen Duy Anh, Luong Thanh Nhat, Tran Van Phan Nhan 2015
4 Research on building an algorithm for a 5 DOF robotic arm to assemble objects on a moving conveyor belt National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 31-40, 2015, ISBN: 978-604-73-3752-1 Phung Tri Cong, Tran Ngoc Hoang, Nguyen Duy Anh 2015
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và điều khiển hệ thống mô phỏng chuyển động trên Container National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 526-535, 2015, ISBN: 978-604-73-3752-1 Nguyễn Duy Anh, Trần Ngọc Hoàng, Kim Hwan Seong 2015
6 Nghiên cứu thiết kế bàn tay robot mô phỏng cử động bàn tay người National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 101-110, 2015,  ISBN: 978-604-73-3752-1 Phùng Trí Công, Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Ngọc Sơn 2015
7 Thiết kế bộ điều khiển chính xác vị trí cho các hệ thống truyền động cơ khí có rơ National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 152-161, 2015,  ISBN: 978-604-73-3752-1 Nguyễn Duy Anh, Trần Ngọc Công Thương, Nguyễn Hữu Chúc 2015
8 Nghiên cứu đề xuất kết cấu và điều khiển robot mang đầu dò siêu âm kiểm tra bồn chứa xăng dầu National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 220-231, 2015,  ISBN: 978-604-73-3752-1 Tô Thanh Tuần, Đặng Thiện Ngôn, Nguyễn Duy Anh 2015
9 Nghiên cứu điều khiển robot tự hành bám mục tiêu di động Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7 Võ Tường Quân, Lê Bảo Khanh 2015
10 Nghiên cứu thiết kế và điều khiển máy nghiền trái gòn tự động Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7 Bùi Mai Hương, Trần Hoàng Dương, Võ Tường Quân 2015
11 Nghiên cứu thiết kế và điều khiển hệ thống nhuộm màu tự nhiên Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7 Bùi Mai Hương, Trần Minh Thiên, Võ Tường Quân 2015
12 Nghiên cứu, thiết kế và điều khiển máy tách hạt gòn tự động Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7 Bùi Mai Hương, Trần Hoàng Dương, Võ Tường Quân 2015
13 Nghiên cứu ứng dụng tự động hóa trong việc đo độ hồi nhàu của vải Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7 Từ Lê Chí Vinh, Võ Tường Quân, Bùi Mai Hương 2015
14 A study on flexible pectoral fins modelling of a carangiform fish robot National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1 Van Anh Pham, Khac Anh Hoang, Tan Tien Nguyen, Tuong Quan Vo 2015
15 A study on trajecttory tracking control of a snake-like robot National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1 Mai Thanh Thai, Tuong Quan Vo 2015
16 The new dynamic for tail of 3-joint carangiform robotic fish National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1 Khac Anh Hoang, Van Anh Pham, Tan Tien Nguyen and Tuong Quan Vo 2015
17 A swimming hydrodynamic model of carangiform robotic fish driven by flexible pectoral fins National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1 Van Anh Pham, Khac Anh Hoang, Tan Tien Nguyen, Tuong Quan Vo 2015
18 A new approches for dynamic and kinematic modelling of a snake-like robot National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1 Mai Thanh Thai, Tuong Quan Vo 2015
19 Study on design of controlling position of object in magnetic National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1 Minh Phu Bui, Quang Vinh Dang, Tuong Quan Vo 2015
20 Modelling of a high-speed 2DOF Delta Robot, Hội nghi máy và cơ cấu toàn quốc 2015, 2015, Hồ Chí Minh – Việt Nam, ISBN: 987-604-73-3752-1 Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Tiến Trực 2015
21 Tính toán thiết kế và điều khiển cho hệ thống nhiệt đầu đùn máy tạo mẫu nhanh FDM Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần VI, 2015, Hà Nội-VN, ISBN: 978-604-67-0521-5 Trần Hồng Phúc, Huỳnh Hữu Thịnh, Thái Thị Thu Hà, Võ Tường Quân 2015
22 Study and Development of Parallel Robots Based on 5-bar Linkage National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1 Manh Tuong Hoang, Trung Tin Vuong, Cong Bang Pham 2015
23 Xây dựng đề cương môn học theo nguyên lý giảng dạy nhất quan với chuẩn đầu ra Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7 Phạm Công Bằng 2015
24 Study, design and control robot palletizer The 4th National conference on Mechanical science and technology, Nov 06 2015, Ho chi Minh-VN Van Linh Tran, Quang Vinh Bui, tuan Anh Nguyen, Xuan Hao Nguyen, Cong Bang Pham, Viet Anh Dung 2015
25 Study and Development of Belt-driven Laser Engraving System National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1 Duc Thinh Bui, Minh Van Nguyen Phan,Cong Bang Pham 2015
26 3D eye gaze estimation with a single camera on arm board embedded Linux platform Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7 Dinh Quang Tri, Nguyen Tan Dai, Doan The Thao 2015
27 Remote gaze estimation with single camera on embedded system Hội nghị Khoa học và Công nghệ Thường niên Cơ khí, 2016, Hồ Chí Minh-VN Nguyen Tan Dai, Nguyen Huu Duoc,Doan The Thao 2016
28 Nghiên cứu mô phỏng robot chạy 6 chân outrunner sử dụng phần mềm universal mechanism Hội nghị Khoa học và Công nghệ Thường niên Cơ khí, 2016, Hồ Chí Minh-VN Nguyễn Ngọc Thịnh,Đoàn Thế Thảo 2016
29 Nghiên cứu phương pháp số học vật thể sử dụng hai camera Hội nghị Khoa học và Công nghệ Thường niên Cơ khí, 2016, Hồ Chí Minh-VN Nguyễn Hữu Được, Nguyễn Tấn Đại, Đoàn Thế Thảo 2016
30 Digitizing three-dimesional objects by triangulation method Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7 Tran Dac Trinh, Nguyen Huu Duoc,Doan The Thao 2015
31 The application on trajectory control of electro

Hydraulic excavator using fuzzy pid neural network

National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1 Le Duc Hanh 2015
32 Design of hand signal recognition using kinect sensor National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1 Vu Le, Thi-Thu-Hien Pham, Thanh-Hai Le 2015
33 Visual tracking based on combining efficient second-order

Minimization and pd controller

National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1 Le Duc Hanh 2015
34 Điều khiển phi tuyến hai tay máy phối hợp di chuyển vật trong điều kiện ràng buộc Hội nghị toàn quốc máy và cơ cấu (NCOMM2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Hồ Chí Minh – Việt Nam Trn Vit Hồng, Đàm Thành Long 2015
35 Performance improvement for AHRS in quadrotor control using two Kalman filters Hội nghị toàn quốc máy và cơ cấu (NCOMM2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Hồ Chí Minh – Việt Nam VietHong Tran, Minh Phung Tran 2015
36 Kinematic Modelling and Geometric Optimization of a Cable-driven Hand Exoskeleton for Haptic Applications World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology (WCSET), 2–4/6/2016, Hồ Chí Minh – Việt Nam Trần Việt Hồng 2016
37 Regulation of pH and EC in Green House Irrigation System pp35-40, Proceeding of DAAD Conference 2014, Cantho Nguyen Tan Tien, Le Quoc Dat, Tran Thanh Hung and Tran Thien Phuc Nov. 6-7, 2014
38 Nghiên cứu thiết kế giường y tế cho bệnh nhân quá trọng pp.583-590, Tuyển tập Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc VCM2014, Tp. Hồ Chí Minh (ISBN: 978-604-913-306-0) Trịnh Minh Tuấn và Nguyễn Tấn Tiến 21-22/11/2014
39 Smooth Tracking Controller for AGV Through Junction using CMU Camera pp.597-601, Tuyển tập Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc VCM2014, Tp. Hồ Chí Minh (ISBN: 978-604-913-306-0) Huu Danh Lam, Tran Duc Hieu Le, Tan Tung Phan, Tan Tien Nguyen and Hoai Quoc Le 21-22/11/2014
40 Study on an Automation Solution for Glue Painting on Shoe Soles pp.528-535, Tuyển tập Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc VCM2014, Tp. Hồ Chí Minh (ISBN: 978-604-913-306-0) Le Nhu Ngoc Thanh Ha, Thanh Tung Luu, Thien Phuc Tran, Tan Tien Nguyen and Hoang Thai Son Nguyen 21-22/11/2014
41 Số Hóa Vật Thể Bằng Phương Pháp Tam Giác Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Thường Niên Cơ Khí, Lần 6, 2015, Ho Chi Minh – Việt Nam Trần Đắc Trịnh, Lê Cảnh Nhật Quang, Đoàn Thế Thảo 2015
42 Design and Control Autonomous Chess-Playing Robot Arm Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Thường Niên Cơ Khí, Lần 6, 2015, Ho Chi Minh – Việt Nam Luong Thanh Phat, Tran Van Phan Nhan, Doan The Thao, Nguyen Duy Anh 2015
43 Research On Manipulator Positioning And Orientation Based On Stereo Vision Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Thường Niên Cơ Khí, Lần 6, 2015, Ho Chi Minh – Việt Nam Cao Chi Tho, Nguyen Duy Anh, Nguyen Duy Anh, Doan The Thao 2015
44 Compute Distance from Camera to Object Using Monocular Camera Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014), 2014, Đồng Nai – Việt Nam

 

Duy Anh Nguyen, The Thao Doan and Duy Anh Nguyen 2014
45 Active Learning Aproached for Programmable Logic Controller Course Vietnam Engineering Education Conference (VEEC), Danang, Vietnam Thanh-Hai Le, The-Thao Doan, Ngoc-Bich Le, Quoc-Toan Truong March 16-17, 2015
46 Input shaping control of a overhead crane 7th Vietnam Conference on Mechatronics D. T. Ho & Q. C. Nguyen 21-22/11/2014
47 Tính toán thiết kế và điều khiển cho hệ thống nhiệt đầu đùn máy tạo mẫu nhanh FDM Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường Toàn Quốc lần thứ 6, Hà Nội Trần Hồng Phúc, Huỳnh Hữu Thịnh, Thái Thị Thu Hà, Võ Tường Quân 21 – 22/05/2015
  1. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH:Xem chi tiết
  2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Từ khóa 2014200820092010201120122013

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, phù hợp xu thế phát triển mới của đất nước, đáp ứng các quy định của nhà nước, cơ quan chủ quản, và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu các bên liên quan trọng yếu, từ đó giữ vững và phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, nhà trường chủ trương cung cấp các chương trình đào tạo (CTĐT) tiên tiến, cập nhật. Do đó, sau khi hoàn thành một chu kỳ đào tạo, nhà trường sẽ tiến hành rà soát, đánh giá CTĐT nhằm cập nhật và đổi mới trên phạm vi toàn trường. Cụ thể, trong những năm gần đây nhà trường đã đổi mới CTĐT vào các năm 2002, 2008, và 2014. Quá trình này có sự tham gia của các bên liên quan trọng yếu như: nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên, và dựa trên các quy định của Luật Giáo dục đại học và các cơ quan chủ quản. Trong lần đổi mới CTĐT vào năm 2014, nhà trường áp dụng mô hình CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate), để xây dựng CTĐT nhằm giúp người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội và các bên liên quan về kiến thức và kỹ năng. Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành, nhà trường cho phép thay đổi và hiệu chỉnh nhỏ nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát sinh mới và cấp thiết.

  1. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  từ khóa 2014 về sautừ khóa 2013 trở về trước
a Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực liên ngành cơ khí và điện-điện tử.
b Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực liên ngành cơ khí và điện-điện tử.
c Khả năng thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình trong lĩnh vực liên quan để đáp ứng các nhu cầu mong muốn.
d Khả năng hoạt động nhóm hiệu quả để hoàn thành một mục đích chung.
e Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực cơ điện tử.
f Có sự hiểu biết sâu sắc về ngành nghề và trách nhiệm đạo đức trong việc hành nghề trong lĩnh vực cơ điện tử.
g Có khả năng giao tiếp hiệu quả thông qua báo cáo và thuyết trình
h Hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.
i Nhận thức về sự cần thiết và khả năng học tập suốt đời.
j Có kiến thức về các vấn đề đương thời.
k Sử dụng tốt các phần mềm tính toán kỹ thuật (Matlab, LabVIEW, Visual C++, Maple), các phần mềm lập trình cho PLC và hệ SCADA, các phần mềm mô phỏng robot, CAD/CAM-CNC, và các phần mềm thiết kế, mô phỏng mạch điện tử (Orcad, Multisim, Proteus).