NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tổng quan chương trình:

Chương trình đào tạo Kỹ sư Cơ khí, được xây dựng theo hướng kỹ thuật, đào tạo kỹ sư cơ khí có năng lực chuyên môn để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo và vận hành các hệ thống sản xuất công nghiệp, có khả năng thích nghi và áp dụng các công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt.

Ngành Kỹ thuật Cơ khí gồm có 3 chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Chế tạo, Kỹ thuật Thiết kế, Kỹ thuật Máy xây dựng và nâng chuyển.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

  • Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
  • Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: các quá trình vật lý của kỹ thuật cơ khí, hệ thống sản xuất và bảo trì, thiết kế và phát triển sản phẩm giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo trong các hệ thống sản xuất công nghiệp.
  • Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.
  • Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

Triển vọng nghề nghiệp:

Kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ khí có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào có liên quan đến máy móc, thiết bị. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm những vị trí như: Kỹ sư chế tạo, kỹ sư thiết kế, kỹ sư điều hành sản xuất, kỹ sư chất lượng, kỹ sư bảo trì, kỹ sư nghiên cứu và phát triển, kỹ sư cung ứng, kỹ sư bán hàng, giảng viên, ..

Những công ty thường tuyển dụng kỹ sư Cơ khí tốt nghiệp từ trường Đại học Bách khoa Tp.HCM: Công ty Trường Hải, công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, công ty Vinamilk, công ty xây dựng Sài gòn, công ty cổ phần Acecook, công ty TNHH cơ khí Duy Khanh,…

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

 

a Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về toán, khoa học tự nhiên và cơ sở kỹ thuật cơ khí
b Khả năng thiết kế và tiến hành thực nghiệm các hệ thống cơ khí, nhiệt, lưu chất… ngoài ra còn phân tích và giải thích kết quả
c Khả năng thiết kế chi tiết, quá trình và hệ thống đáp ứng các yêu cầu mong muốn về giá thành, khả năng chế tạo, môi trường, xã hội,  đạo đức, tính bền vững và các ràng buộc khác
d Khả năng thực hiện thành công chức năng của một thành viên trong nhóm giải quyết vấn đề đa lãnh vực và đa chức năng
e Khả năng xác định, mô hình hóa và giải quyết các vấn đề mới (không giới hạn và ràng buộc)  hoặc sẵn có (đã mô tả rõ ràng) trong lãnh vực kỹ thuật cơ khí
f Khả năng nhận biết và thực hiện các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp
g Khả năng giao tiếp hiệu quả, trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450
h Khả năng nhận biết và áp dụng kiến thức để giảiquyết các vấn đề cơ khí trong một bối cảnh kinh tế toàn cầu, môi trường, và xã hội
i Khả năng nhận ra các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời
j Khả năng áp dụng kiến thức vào các vấn đề hiện tại và đương đại
k Khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho việc thực hành cơ khí

Khung chương trình đào tạo: Khóa 2018, Khóa 2017, Khóa 2016, Khóa 2015, Khóa 2014

Chương trình đào tạo chi tiết:

http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=59_62&tid=473