NGÀY HỘI KỸ THUẬT LẦN VIII – GẶP GỠ DOANH NGHIỆP, TÂN KỸ SƯ VÀ SINH VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH

07g00 ÷ 08h00:  Đón tiếp khách mời

                            Các doanh nghiệp chuẩn bị không gian làm việc.

                            Gặp gỡ doanh nghiệp, tân kỹ sư, kỹ sư và sinh viên

08h00 ÷ 08h15:  Khai mạc:

                            – Phát biểu khai mạc;

                            – Trao học bổng;

                            – Ký kết hợp tác Khoa Cơ Khí và doanh nghiệp;

                            – Giới thiệu nội dung ngày hội Kỹ thuật;

                            – Giới thiệu các nội dung thi.

08h15 ÷ 09h00: Ban giám khảo chấm điểm vòng sơ loại

                            Tham quan Ngày hội Kỹ thuật

                            Gặp gỡ doanh nghiệp, tân kỹ sư, kỹ sư và sinh viên

09h00 ÷ 09h30: Tổng hợp kết quả.

                            Công bố các nhóm vào chung kết.

09h30 ÷ 11h00 : Các nhóm vào chung kết thuyết trình về sản phẩm

                            Chấm điểm vòng chung kết

                            Tiếp tục gặp gỡ doanh nghiệp, tân kỹ sư, kỹ sư và sinh viên

11h00 ÷ 11h45 : Công bố giải thưởng và trao giải.

                            Bế mạc.