THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐOÀN SV THAM QUAN TẬP ĐOÀN KIM TÍN

DO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐÃ QUÁ NHIỀU, VƯỢT QUÁ SỐ LƯỢNG CHO PHÉP, NÊN VIỆC ĐĂNG KÝ PHẢI TẠM NGƯNG.

TẬP ĐOÀN KIM TÍN ĐANG XÉT DUYỆT DANH SÁCH ĐĂNG KÝ VÀ SẼ THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐẾN CÁC EM.

NẾU CÓ THẮC MẮC HOẶC CẦN TRAO ĐỔI THÊM THÔNG TIN, MỜI CÁC EM LIÊN HỆ QUA EMAIL: trandainguyen@hcmut.edu.vn