2024.04.16-các nhà khoa học đóng góp ý tại tọa đàm chương trình VNU 350