CHÚC MỪNG CÁC SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP DOOSAN 2019

Chúc mừng các sinh viên ưu tú đã vượt qua vòng phỏng vấn nghiêm túc để được tham gia chương trình thực tập 2019 tại DOOSAN.

Thời gian thực tập: 6 tuần, từ ngày 17.06.2019 ~ 26.07.2019.

No. Họ tên Mã SV
1 Trương Văn Tiển 1613553
2 Hứa Vĩ Hiếu 1611007
3 Huỳnh Nhất Duy 1610450
4 Nguyễn Mạnh Cường 1610365
5 Nguyễn Minh Khánh 1611549

Đề nghị các em liên hệ với công ty DOOSAN để chuẩn bị các công việc tiếp theo, đồng thời liên hệ bộ môn và phòng giáo vụ để làm các thủ tục thực tập theo quy định.